Themabijeenkomst normen IoT

19-12-2016 Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich steeds sneller. Dat vraagt om aanpassing van bestaande standaarden en de ontwikkeling van nieuwe normen. Dat is een zaak van nationaal belang.

NEN houdt daarom samen met het Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom op donderdag 9 februari een Themabijeenkomst IoT bij het Ministerie in Den Haag. Deze is gratis toegankelijk voor iedereen die bij IoT betrokken is

Digitale revolutie

Aan de digitale revolutie van de afgelopen decennia zal ook in het nieuwe jaar bepaald geen einde komen. De automatisering van woningen, gebouwen, fabrieken, de infrastructuur en de energievoorziening - met als doel een rendabele, veilige en vooral meer duurzame samenleving - is niet tegen te houden. Hij gaat zelfs sneller dan ooit. Technologen spreken niet voor niets van een nieuwe industriële revolutie.

IoT en IIoT

Na de opmars van ICT en internet is ook ‘het internet der dingen’ (IoT) niet meer te stoppen. In de industrie gaat die ontwikkeling zo snel dat men daar al spreekt van het Industrial IoT (IIoT). Dat werd het afgelopen jaar meer dan duidelijk tijdens de industriële vakevenementen in binnen- en buitenland. Daar werden componenten en systemen gepresenteerd waarmee niet alleen nieuwe, maar ook bestaande machines en productielijnen digitaal met elkaar kunnen samenwerken, zowel via de bekabeling als draadloos.

Smart world

Fabrieken en andere bedrijven kunnen hierdoor via ICT, internet en nu ook IoT nog directer en efficiënter met elkaar en tal van andere organisaties samenwerken dan ze al doen. Maar ook woningen, gebouwen, de utiliteit en de mobiliteit kunnen op deze wijze nog efficiënter en vooral energiezuiniger worden gemaakt.

Domeinen

De huidige IoT-toepassingen zijn al zeer divers, van slimme gebouwen, nutsbedrijven en zoals gezegd de industrie. Maar ze beperken zich nog tot afgebakende sectoren.
In de nabije toekomst echter maken ze via slimme applicaties altijd verbinding en onbeperkte communicatie mogelijk tussen en met mensen, producten, en processen in verschillende domeinen. Dat vraagt naast bestaande specifieke normen om nieuwe – meer overkoepelende – normen voor de connectiviteit en interoperabiliteit tussen nu nog afzonderlijke IoT-domeinen. Normen waaraan alle betrokken partijen zich houden zijn nodig om deze domeinen met elkaar te verbinden.

Themabijeenkomst IoT

Bij de internationale ontwikkeling van die normen wordt ons land ook nu al vertegenwoordigd door tal van gespecialiseerde normcommissies en –platforms bij NEN. Daarom houdt NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom donderdag 9 februari de Themabijeenkomst IoT. Tijdens deze gratis toegankelijke dag nemen zij de deelnemers mee ‘in de wereld van het IoT, met zijn volledige en onbeperkte connectiviteit en interoperabiliteit’.

Programma

Aan het definitieve programma voor de IoT-bijeenkomst wordt nog gewerkt. Onderwerpen die zeker op de agenda komen zijn:

  • De huidige IoT-stand van zaken
  • Frequenties en frequentiebeleid
  • Standaardisatie en normalisatie van connectiviteit en interoperabiliteit
  • Praktijkervaringen bij de huidige IoT-toepassingen
  • Wat zijn uitdagingen en verwachtingen?
  • Wat is nodig voor een volwaardig IoT?
  • Wat worden de eerstvolgende acties?

Meer informatie en aanmelding

Eerder door u bekeken