Thermografie kan brand of uitval van elektrische installaties voorkomen

14-05-2018 Thermografie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie. Inspecteurs kunnen met thermografie beter hun werk doen en bedrijven zo beter behoeden voor brand of uitval van installaties. De training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 helpt daarbij

Thermografie houdt in dat een speciale warmtecamera infraroodstraling meet en dit omzet in een temperatuurwaarde. “Op de display van een camera zie je een temperatuurwaarde, maar je meet geen temperatuur maar infraroodstraling. Die heeft een andere frequentie dan normaal licht, waardoor de straling zich ook anders gedraagt dan normaal licht. Een camera verwerkt die infraroodstraling en zet die om naar een temperatuurwaarde”, zegt Jay Smeekes die de training verzorgt.

Thermografie verhoogt veiligheid

Thermografie wordt in veel vakgebieden gebruikt. Een bekend voorbeeld is de politie die de techniek inzet om hennepplantages op te sporen. Ook in de elektrotechniek speelt het een belangrijke rol, zegt Smeekes. “Thermografie wordt dan gebruikt om de te kijken of bepaalde componenten op dat moment niet te warm zijn. Het spoort geen oorzaken op, maar laat zien waar een mogelijk probleem zit. Vervolgens kan er actie ondernomen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.”

NPR 8040-1

Of een component te warm is of niet, hangt af van de hoeveelheid stroom die er doorheen vloeit. “Sommige componenten mogen probleemloos warmer worden dan andere. Hoe warm bepaalde componenten of leidingen mogen worden, staat beschreven in de beoordelingsrichtlijn NPR 8040. Deel 1 van die richtlijn gaat in op thermografie.”

Extra paar ogen

Thermografie is ondersteunend en biedt inspecteurs in de elektrotechniek een extra paar ogen voor het opsporen van temperatuurafwijkingen in een elektrotechnische installatie. “Het meet alleen de temperatuur op het moment zelf, en kan dus niet vaststellen of er bijvoorbeeld de vorige dag een oververhitting heeft plaatsgevonden. Goede inspecteurs zien dat soort zaken zelf wel met het blote oog. De samenwerking tussen mens en camera is de toegevoegde waarde van thermografie en kan veel ellende besparen.”

Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1

Deelnemers kunnen met de training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 het maximale uit thermografie halen om hun werk goed uit te voeren. Het gaat dan om iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties. Bijvoorbeeld installateurs, inspecteurs, gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten. Ook voor risicodeskundigen werkzaam bij verzekeraars is de training nuttig. Iedereen profiteert van de resultaten; de deelnemers doen hun werk beter en bedrijven die gecontroleerd worden, lopen minder risico op brand of uitval van installaties.

Twee sessies

“In de ochtend behandelen we allerlei aspecten rondom infrarood en maken we de vertaalslag naar elektrotechniek”, legt Smeekes de opzet van de training uit. “In de middagsessie gaan we concreet aan de slag met de camera en zien we hoe thermografie in de elektrotechnische praktijk kan worden toegepast.

Nuttig

De training is bijzonder praktisch van opzet en schept een uitstekend beeld dat inspecteurs in hun dagelijkse werk direct kunnen toepassen. In combinatie met de NPR 8040-1 kunnen zij zorgen voor meer veiligheid. En dat is ook precies wat ik van de deelnemers aan de training terug hoor: Nuttig, praktisch en duidelijk uitgelegd.”

Training NTA 8220 in één dag

NPR 8040-1 heeft bovendien een duidelijke relatie met NTA 8220 omdat deze richtlijn een methode beschrijft voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. “Thermografie wordt daar letterlijk in benoemd.” De richtlijn is speciaal geschreven voor het MKB en is voor ondernemers concreet en duidelijk over welke risico’s op brand er zijn en of bepaalde zaken een risico vormen of niet. Ook hier geldt dus dat de praktijk een belangrijk uitgangspunt is geweest bij het opstellen van de richtlijn. “Iedereen die wil weten wat deze nieuwe inspectiemethode voor zijn bedrijf kan betekenen, raad ik aan de training NTA 8220 in één dag te volgen. Deelnemers doen er concrete kennis op over wat er bij hun bedrijf als mogelijk risico kan worden aangemerkt en kunnen daar meteen mee aan de slag.”

Norm

NPR 8040-1:2013 nl

Inspectiemethoden voor elektrische installaties - Deel 1: Thermografie - Beoordelen van de gemeten t...

NPR 8040-1 geeft de voorwaarden voor het meten van de temperatuur van een aansluiting of een component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatu...

Meer informatie over deze norm

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

ContactNEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 2 690 391

klantenserivce@nen.nlNEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte trainingen (op maat).

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties
Voor inhoudelijke vragen over
NPR 8040 of deelname aan deze normcommissie

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl