Uitgangspunten voor veiligheid van elektrische tractie-voedingssystemen van railvervoer bepaald

30-08-2016 De nieuwe, Europese norm over de uitgangspunten voor de veiligheid van het vaste installatiedeel van elektrische tractiestelsels voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer is als Nederlandse norm NEN-EN 50633 gepubliceerd. Deze norm is van toepassing op tractie-installaties die met gelijkspanning of met wisselspanning worden gevoed.

NEN-EN 50633 geeft, naast de voor het railvervoer specifieke uitgangspunten voor de veiligheid, de minimale functionele eisen (met voorbeelden) en behandelt de grenzen van het veiligheidssysteem en de aanvaardbaarheid van resterende risico’s.
Naast de “klassieke” spoorwegen is NEN-EN 50633 van toepassing op andere vormen van geleid vervoer, zoals tramwegen, metrosystemen, trolleybussystemen en magnetische zweefbanen met elektrische contactsystemen. Ook kan de norm worden toegepast op elektrisch wegverkeer met een contactleiding, zoals vrachtwagentrolleys. Van belang is dat bij wijzigingen van bestaande tractiestelsels deze norm eveneens kan worden toegepast.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De NEN-normcommissie NEC 9 ‘Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer’ treedt op als nationaal inspraakplatform voor internationale en Europese normalisatiecommissies inzake elektrotechnische spoorwegtoepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar ev@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. A.K. Havenith, standardization consultant, telefoon (015) 2 690 196 of e-mail ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken