Veel ontwikkelingen in ‘Alarmtransmissie over IP’

17-09-2012 Door brand, inbraak, overvallen en technisch falen kan veel menselijk leed en economische schade ontstaan. Daarom zijn de meeste gebouwen en installaties hiertegen beveiligd. De signalen die deze alarmsystemen afgeven mogen sinds kort ook digitaal over IP.

NEN-EN 50136-1 die eisen stelt aan de alarmtransmissie is namelijk vernieuwd, er is een nieuwe praktijkrichtlijn om aan deze eisen te voldoen. En er is nu ook een cursus of bedrijfstraining beschikbaar.

Installaties voor brand- en inbraakbeveiliging, toegangscontroles, proces- en datastroombewaking, of alarmering in de zorg zijn dankzij de digitalisering integraal onderdeel geworden van de rest van de moderne gebouw-, industriële of infrastructurele installatie. Kennis over alarmtransmissie over IP-netwerken wordt steeds belangrijker.

Nieuwe norm en praktijkrichtlijn

NEN-EN 50136-1 is de norm die eisen stelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de alarmtransmissie. Op het gebied van brandbeveiliging wordt deze norm zelfs bij wetgeving aangewezen. Met behulp van de praktijkrichtlijn NPR 8136 kan in de praktijk invulling worden gegeven aan deze eisen. De NPR 8136 is een leidraad voor ontwerp en opbouw van een installatie uit op IP gebaseerde apparatuur en producten, waarmee alarmsignalen worden verzonden en ontvangen.

Nieuwe training

Na het volgen van deze 1-daagse training over NEN-EN 50136-1 en NPR 8136 bent u bekend met de inhoud van de NEN-EN 50136-1 en de NPR 8136. En u weet aan welke prestatie-eisen de digitale communicatie tussen de alarminstallatie op een risicolocatie en de alarmontvanger in een alarmcentrale moet voldoen. Zijn er binnen een bedrijf meer mensen die de training zouden willen volgen, dan behoort een interne bedrijfstraining tot de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de training NEN-EN 50136-1 en NPR 8136: Alarmtransmissie over IP-netwerken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de norm/praktijkrichtlijn of over het normalisatieproces: Monique Bosboom, consultant Elektrische Installaties, telefoon (015) 2 690 145 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl. Of kijk op www.nen.nl/alarmsystemen.

Eerder door u bekeken