Veilig werken aan e-voertuigen

15-11-2013 Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobiel-branche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden.

Eén van die nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volts. De Nederlandse norm NEN 9140 geeft voorschriften hoe ook niet-elektrotechnici bij het werken aan dergelijke voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan. NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ staat reeds vele jaren voor veilig werken aan elektrische installaties en met elektrische gereedschappen.


Met name binnen de elektrobranche wordt hier gebruik van gemaakt om invulling te geven aan de ARBO-wetgeving betreffende elektrische veiligheid van werknemers. Speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen is er nu een branche-specifieke afgeleide norm gemaakt: NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de “vertaling” van de elektrotechnische vakpraktijk naar de praktijk binnen de automobiel-branche.

Deze norm kan gebruikt worden door onder andere autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven, bergingsbedrijven en ook hulpverleningsinstanties. Met NEN 9140 kunnen belanghebbenden de werkprocessen zodanig inrichten dat zij voldoen aan de “ARBO-zorgplicht” als werkgever betreffende de elektrische veiligheid bij het werken aan e-voertuigen.

Deze norm is opgesteld door een brede groep belanghebbenden en deskundigen, in samenwerking met en onder de eindverantwoordelijkheid van de elektrotechnische normcommissie NEC 623 “werkvoorschriften”.

Maatwerk training

Een maatwerk training over NEN 9140 en het werken aan elektrische voertuigen en hybride behoort tot de mogelijkheden. Naast het wettelijk kader kunnen we ook ingaan op de elektrotechnische risico's.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met NEN Bedrijfstrainingen, telefoon 015) 2 690 328 of e-mail bedrijfstraining@nen.nl

Eerder door u bekeken

Informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
Johan van Velthoven, consultant Elektrische Installaties.

(015) 2 690 337

johan.vanvelthoven@nen.nl