Veilige robotsystemen

30-01-2017 Robots en robotachtige systemen gaan steeds directer met mensen samenwerken. Dat gebeurt nu nog vooral in de logistiek en industrie. Maar sectoren als de zorg en andere vormen van dienstverlening zullen de komende jaren volgen.

Robotica

Dit wil echter bepaald niet zeggen dat die nieuwe generatie robots meer op mensen gaat lijken. Ze kunnen allerlei verschijningsvormen aannemen. Vaak zullen ze niet eens als robot te herkennen zijn. Daarom worden ze aangeduid als robotachtige systemen, robotica of zelfs cobots.

Weerstand

De technologie daarvoor ontwikkelt zich steeds sneller verder. Maar een nauwere samenwerking tussen mensen en robots brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Dat kan zelfs leiden tot maatschappelijke weerstand tegen de komst van robotica in de zachtere sectoren van de samenleving. Dat vraagt om normen, als heldere maatstaven waaraan alle betrokken partijen zich houden. Anders gaat het mis, of er gebeuren zelfs ongelukken.

Technologie

Robotsystemen in de industrie worden tot op heden voorzien van allerlei geautomatiseerde veiligheidsvoorzieningen en –besturingssystemen voor de bescherming van de mensen er omheen. Dat wordt voorgeschreven in wet- en regelgeving en is gebaseerd op tal van technische normen.
Deze snel voortschrijdende beveiligingstechnologie is nu echter zo ver doorontwikkeld, dat de komende generatie robots juist heel direct met mensen kan gaan samenwerken. Ook in andere sectoren.

Normcommissie Robotics

De nieuwe Nederlandse Normcommissie Robotics bij NEN gaat ons land vertegenwoordigen bij de internationale normalisatie van de nieuwe generatie robots. De Technische Commissie TC 299 van het internationale normalisatie-instituut ISO is daar in zes gespecialiseerde werkgroepen al mee begonnen. TC 299 is ontstaan vanuit de ISO TC 184 voor industriële automatisering. Voor de elektrotechnische en ICT-aspecten binnen dit integrale vakgebied zijn er al tal van IEC-normen. Bij de ontwikkeling daarvan wordt ons land vertegenwoordigd door verschillende andere normcommissies bij NEN. Al die normen hangen onderling met elkaar samen.

Andere deskundigen

De normen voor deze nieuwe vormen van ‘robotics’ en ‘cobots’ zullen echter heel anders van aard en inhoud worden, dan de bestaande technische veiligheids- en beveiligingsnormen in de industriële automatisering. De nieuwe normcommissie is daarom naast technische experts ook op zoek naar niet-technische deskundigen uit bijvoorbeeld de zorgsector, de medische wereld, de sociologie of psychologie, en zelfs de ethiek.

Eerder door u bekeken