Veiligheid in de elektrotechniek

25-10-2016 In de eerste helft van dit jaar is het aantal ernstige bedrijfsongevallen gestegen met 14 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Het aantal dodelijke ongevallen is zelfs gestegen met 56 procent. Dat meldt de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW heeft hierbij geen afzonderlijke cijfers over de elektrotechniek bekend gemaakt. Maar iedereen in deze sector weet dat de risico’s hier extra groot zijn. Door ontwerpfouten, slechte uitgevoerde verbindingen, gebrekkig onderhoud of beschadigingen kunnen door kortsluiting, overslag of overbelasting gevaarlijke vonken en vlambogen ontstaan.

Deze veroorzaken niet alleen brand met alle gevolgen van dien, maar vormen samen met elektrocutie ook de grootste bedreiging van de eigen veiligheid van installateurs en inspecteurs tijdens hun werk.

De normen

Veilig werken in de elektrotechniek dient vanuit Arbowet- en regelgeving te gebeuren volgens de voorgeschreven normen NEN 3140 voor laagspanning en NEN 3840 voor hoogspanning. In omgevingen waarin explosiegevaar kan dreigen zijn ook de vele normen bij de Europese Atex-richtlijnen van kracht.
Daarnaast stelt de NEN 1010 van vorig jaar samen met een extra bijlage bij NEN 3140 extra eisen aan het voorkomen van vlambogen.

Op basis van de ‘vereenvoudigde vlambooganalyse’ kan de kans daarop worden berekend. En met bijbehorende matrix kunnen nu onder meer de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van NEN 3140 worden geselecteerd.

Lees meer hierover in het november-nummer van Mag1010, het elektrotechnisch magazine van NEN.

Meer informatie over de NEN-trainingen NEN 3140, 3840 en de Atex-normen en norm-producten

Eerder door u bekeken