Vergroot uw impact als IV/WV

22-03-2019 Als installatieverantwoordelijke (IV) zorgt u voor de veiligheid van de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Bent u werkverantwoordelijke (WV), dan zorgt u dat er veilig aan de elektrische installaties gewerkt wordt.

Bijlage F van NEN 3140+A2:2018 omschrijft waar u als IV of WV precies verantwoordelijk voor bent. Als de IV en de WV twee afzonderlijke personen zijn, dan hebben ze elk hun specifieke werkdomein.
In sommige gevallen kan de IV en WV dezelfde persoon zijn.


De IV/WV kan in de praktijk met volgende uitdagingen te maken hebben:

  • management overtuigen dat het tekeningenpakket op orde gemaakt moet worden;
  • invloed uitoefenen op de kwaliteit van nieuwe installatiedelen;
  • gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid;
  • schriftelijk medewerkers aanwijzen;
  • zorgen dat de juiste werkwijze wordt toegepast (ook in de nachtploeg);
  • beheren van investeringen en budgetten;
  • borgen van de veiligheid op het moment dat projecten onder tijdsdruk staan;
  • voorkomen dat gebreken aan de installatie zich binnen enige tijd weer aandienen door foutief onderhoud;
  • implementeren van nieuwe veiligheidsbepalingen, zoals het omgaan met vlambooggevaar, zoals omschreven in bijlage B;
  • NEN 3140 onder de aandacht blijven brengen in de dagelijkse hectiek

Het valt mij op dat de IV/WV met een hoge betrokkenheid aan bovenstaande punten werkt. Ik zie ook dat de IV/WV dit moet doen in een krachtenveld van stakeholders die behalve NEN 3140 andere belangen hebben. Daardoor komt NEN 3140 en het IV-schap soms onder druk te staan.

Het realiseren van bovenstaande punten vraagt om leiderschap, om anderen te motiveren, zichtbaar te zijn, draagvlak te creëren, vertrouwen te winnen en anderen medeverantwoordelijk te maken. Dat is een pittige klus en de positie van de IV/WV in de lijnorganisatie maakt het realiseren ervan niet altijd gemakkelijker.

Voor effectief leiderschap zijn sterke communicatieve vaardigheden nodig. Vaak wordt gedacht dat dit vaardigheden zijn die je wel of niet hebt. Dat is een misverstand, want iedereen kan zijn (m/v) leiderschapscommunicatie verbeteren binnen de stijl die bij hem past.

Dat is precies de manier waarop NEN de training “Vergroot uw impact als IV/WV” insteekt. Uw communicatiestijl wordt in kaart gebracht door een digitale persoonlijkheidsanalyse in te vullen. Met de daaruit voortkomende rapportage is het gemakkelijker uw sterke kanten goed te benutten en rekening te houden met uw zwakkere kanten in de communicatie.

Tijdens deze training komen onderwerpen aan de orde die uw impact als IV/WV zullen vergroten. Deze onderwerpen worden besproken en in realistische rollenspellen getraind. Op basis van de door u geformuleerde leerdoelen krijgt u opdrachten mee om de transfer naar de praktijk te maken.

Rob Kaspers
Trainer NEN 3140

Vernieuwde trainingen NEN 3140

Ook de trainingen rondom NEN 3140 zijn vernieuwd. Ga voor meer informatie naar www.nen.nl/nen3140.


Meer informatie

Voor vragen: over beide normen neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of elektrische-installaties@nen.nl.

Norm

NEN 3140+A2:2018 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A2:2018 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogst...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3840+A2:2018 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning

NEN 3840+A2:2018 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning hoger dan 1 00...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken