Vier ‘IEC 1906 Awards’ uitgereikt

03-11-2014 Albert Enting, Johan van der Sanden, Michiel Schallig en Jos van Vroonhoven hebben onlangs de ‘IEC 1906 Award’ uitgereikt gekregen. Deze award is een officiële erkenning van buitengewone en recente prestaties voor normalisatie-activiteiten binnen IEC (International Electrotechnical Committee).

De IEC 1906 Award werd in 2004 voor het eerst uitgereikt door de IEC Executive Committee. De commissie kent deze award toe aan personen, technische experts, die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor normalisatie in internationaal verband. De kandidaten worden voorgedragen door de secretaris en voorzitter van de betreffende IEC TC. Het is een erkenning voor exceptionele en buitengewone prestaties op het gebied van normalisatie binnen IEC.

Jos van Vroonhoven

De heer dr. ir. Jos van Vroonhoven, ontving op 6 oktober jl. de ‘IEC 1906 Award’ uit handen van de heer Paul Coebergh van den Braak (voorzitter van het bestuur NEC en Senior Director Standardization bij Philips Intellectual Property and Standards). Jos staat bekend als een zeer gedreven standaardisatie-man, die een bijdrage levert aan het aantonen van de relevantie van normen. Als voorzitter van de normcommissie ‘Medisch Elektrische Toestellen’, de spiegelcommissie voor IEC/TC 62 en CENELEC/TC 62, draagt hij bij aan constructief kritisch commentaar vanuit Nederland op de internationale normen voor medische elektrische toestellen. Hij wordt ervaren als een kundig voorzitter. Naast deze rol neemt hij ook actief deel aan het internationale werk. Voor zijn werk als convenor van IEC/SC 62A/MT 27 en van SC 62B/MT 50 spreekt IEC zijn waardering uit met deze award. Deze award is voor zijn belangrijke bijdragen aan de standaardisatie op het gebied van bescherming tegen straling bij beeldvorming, nodig voor het stellen van medische diagnoses.

Albert Enting

De heer Willem Wolf, directeur NEC, reikte op 7 oktober, tijdens de vergadering van de Nederlandse schaduwcommissie NEC 61 ‘Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen’ de ‘IEC 1906 Award’ uit aan de heer Albert Enting. IEC heeft Albert de award toegekend voor zijn vertegenwoordiging van Nederland als expert in IEC/TC 61 en met name voor zijn waardevolle deelname en bijdrage aan IEC/TC 61/MT 4 ‘Temperatuurgrenzen en weerstand tegen hitte en vuur bij huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen’.

Johan van der Sanden

De heer ing. Johan van der Sanden is secretaris van de normcommissie NEC EMF ‘Invloed van elektromagnetische velden op het menselijk lichaam” Tijdens de laatste vergadering ontving hij de ‘IEC 1906 Award’, ook uit handen van de heer Paul Coebergh van den Braak, voorzitter bestuur NEC. De commissie NEC EMF volgt het werk van de IEC/TC 106 ‘Methoden voor de beoordeling van de elektrische, magnetische en elektromagnetische velden in verband met blootstelling van de mens’. IEC prijst Johan voor zijn waardevolle bijdrage aan de vele projecten binnen TC 106 en in het bijzonder voor zijn onvermoeibare pogingen om harmonisatie te bereiken tussen Europese en IEC Standaarden.

Michiel A.A. Schallig

De heer drs. Michiel A.A. Schallig is als expert actief in de IEC/TC 59 ‘Prestaties van elektrische huishoudelijke en soortgelijke toestellen’. IEC kent hem de ‘IEC 1906 Award’ toe voor zijn relevante bijdrage als voorzitter van de horizontale werkgroep TC 59/WG 2, waarin hij sinds 2004 werkt aan de IEC 60704 serie, voor geluidsnormen voor alle types van huishoudelijke en soortgelijke apparaten. De werkgroep richt zich op het meten van akoestische ruis van huishoudelijke apparaten. De IEC spreekt zijn waardering uit voor Michiels vermogen om tot goede compromissen te komen voor de verschillende en soms tegenstrijdige verzoeken van leden wereldwijd. Michiel is hier toe in staat dankzij zijn aanzienlijke kennis en ervaring, maar ook door het introduceren van eigen metingen en statistische procedures.

Meer Informatie

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau E&ICT, telefoon (015) 2 690 234 of e-mail nec@nen.nl.

Eerder door u bekeken