Week van de Bouw: BIM-knelpunten

24-03-2015 De elektrotechnische engineer en installateur kunnen niet meer onder BIM uit. Dat staat nu wel vast. De bouwsector dwingt het af. En de elektrotechniek is nu eenmaal een onlosmakelijke schakel in de bouwketen geworden. Dat werd duidelijk tijdens de nationale Week van de Bouw, die vorige maand in Utrecht werd gehouden.

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, transformatie of zelfs sloop: het moet allemaal duurzamer, en tegelijkertijd goedkoper en sneller. En dus innovatiever en intelligenter, zowel bij het ontwerp op kantoor, als tijdens de uitvoering op de bouwplaats. Dit kan alleen wanneer alle schakels in de bouwketen integraal met elkaar samenwerken.
Bim-knelpunten

Daartoe verenigen zij hun geautomatiseerde werkprocessen binnen het Bouw Informatie Model (BIM). Onder druk van de economie gaat deze ontwikkeling nu in rap tempo. Daar kan na de eerste Week van de Bouw niemand meer onderuit. Maar tijdens het succesvolle nieuwe vakevenement kwamen ook de eerste knelpunten in BIM boven water.


Fouten

Zo wordt het opbouwen van de digitale informatie over producten in BIM, de BIM-content, door fabrikanten vaak uitbesteed aan ICT-specialisten. Die hebben lang niet altijd echte technische kennis van die producten. De fabrikanten en leveranciers zelf hebben die kennis uiteraard wel, maar beschikken vaak niet over de capaciteit al die informatie te digitaliseren in BIM en daarna te controleren.
Hierdoor kan de kwaliteit van de aangeleverde BIM-specificaties van bepaalde bouw- en installatietechnische producten sterk uiteenlopen.

Is de BIM-content slecht, dan zullen producten die op zichzelf uitstekend zijn minder worden toegepast. Engineers krijgen ze immers veel lastiger in hun BIM-ontwerp geïntegreerd. En zo werden er meer knelpunten tijdens de Week van de Bouw vastgesteld.


BIM-normen

NEN presenteerde tijdens de Week van de Bouw tal van nieuwe bouw- en installatienormen, plus de energieprestatie- en elektrotechnische normen. Daarnaast gaat NEN nu samen met de markt normen voor het werken in BIM ontwikkelen. Dat worden eenduidige en objectieve afspraken waaraan alle marktpartijen zich houden bij het samenwerken in BIM.

Het businessplan voor een Technische Commissie (TC) hiervoor binnen het Europese normalisatie-instituut CEN is klaar. Verschillende Nederlandse betrokken marktpartijen en organisaties spraken de afgelopen maand bij NEN over deelname aan het Europese overleg over BIM-normen.

Bij NEN is houdt de Nederlandse normcommissie ‘Automation systems and integration’ zich al bezig met internationale normen voor automatisering en systeemintegratie. Zij kan ons land ook vertegenwoordigen bij het Europese overleg over BIM-normen.


Meer informatie

Voor vragen over deze normcommissie of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken