Welkom bij BIM-normalisatie

29-09-2014 BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model. Samen integraal gebouwen en installaties ontwerpen binnen dit model moet de toekomst van de bouw- en installatieketen verstevigen.

Samen ‘bimmen’ door alle schakels in de bouw- en installatieketen kan al in heel wat BIM-softwarepakketten. Ook in Nederland zijn diverse initiatieven genomen om software te ontwikkelen. Deze programma’s worden door verschillende bedrijven gemaakt. Hierdoor is er geen sprake van uniforme begrippen, definities of een eenduidig protocol voor het uitwisselen van BIM-informatie.

Daarom heeft Europa het initiatief genomen voor het vastleggen van objectieve BIM-afspraken in normen.

Bijeenkomst
NEN hield begin deze maand een bijeenkomst over de ontwikkeling van die normen en de rol die Nederland hierbij speelt. NEN-consultant Wiene Fokkinga gaf daarbij een overzicht van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van BIM. Vervolgens ging Herman Winkels van de Bouw Informatie Raad (BIR) nader in op het Nederlandse BIM-beleid. Ten slotte presenteerde de normcommissie ‘Automation systems and integration’ zich. Deze commissie vormt de stem van de Nederlandse bouw- en installatiesector en de ontwikkelaars van software bij Europese BIM-normalisatie.

Invloed
De normcommissie zoekt nog versterking, met name uit de sectoren bouw en ICT. Ook kennisinstituten en brancheverenigingen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij de Nederlandse normcommissie, via een email naar de secretaris Wiene Fokkinga: wiene.fokkinga@nen.nl

Eerder door u bekeken