Zeekabel voor het transporteren van duurzame energie

09-01-2017 De eerste heipaal voor de bouw van een converterstation voor een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken is geplaatst. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Denemarken is belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. De zeekabel verhoogt de leveringszekerheid en biedt de benodigde extra capaciteit om duurzaam opgewekte energie uit wind tussen Denemarken en Nederland te transporteren.

Nederland en Denemarken kunnen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze elektriciteit uitwisselen. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is, zal de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten.

Normalisatie van HVDC

De elektrische energie wordt via een 580 km lange verbinding met Denemarken uitgewisseld in de vorm van gelijkspanning van 320 kV (zgn. High Voltage Direct Current, HVDC). De maximale capaciteit van de verbinding is 700 MW. In IEC/TC 115 (de elektrotechnische commissie die zich bezig houdt met normalisatie van HVDC) wordt vanaf de start intensief deelgenomen door deskundigen van DNV GL, TenneT en de TU Delft. De ontwikkelde internationale normen met eisen hebben betrekking op het geheel van het HVDC-systeem.

De normen voor de componenten die in een HVDC-verbinding worden gebruikt, worden ontwikkeld in de bestaande internationale productcommissies. Zo is in IEC/TC 20 ‘Elektrische leidingen’ het onderwerp HVDC-kabels een ‘hot item’, waaraan door Nederlandse deskundigen van Prysmian, Tennet en DNV GL intensief wordt deelgenomen in de werkgroepen. In IEC/TC 22 ‘Vermogenselectronica’ worden eisen aan de omzetters wisselspanning in gelijkspanning en vice versa (AC/DC- respectievelijk DC/AC-converters) in normen vastgelegd.

Meer informatie

Aan al deze normalisatie-activiteiten wordt vanuit Nederland deelgenomen vanuit normcommissies van het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Clustermanager Frank Kortstee, Consultant Fred Havenith of Consultant Jan Rietveld van het cluster ‘Elektriciteitsvoorziening’, e-mail ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken