Zwaardere belasting elektriciteitsnet vraagt om betere afstemming moderne apparaten en componenten

14-03-2013 FME en UNETO-VNI gaan samen met NEN, het centrum van normalisatie, onderzoeken hoe verdelers, componenten en de installatie van elektrische apparatuur beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het elektriciteitsnet blijft gelijk, maar de belasting verandert en neemt toe.

Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen gaan leveranciers en installateurs op zoek naar een praktische oplossing. Naast diverse brancheverenigingen betrokken kunnen ook individuele bedrijven aanhaken bij dit initiatief.

Is er een probleem dan?

De eigenschappen van elektronische apparatuur zijn de afgelopen jaren gewijzigd. Leveranciers van elektrotechnische apparaten voor de utiliteitsbouw en installateurs krijgen te maken met extra componenten op het net. Het net wordt op de verkeerde manier en hierdoor te zwaar belast. Hierdoor gebeurt het steeds vaker dat de (elektrische-)spanning binnen een pand uitvalt. Het is inmiddels duidelijk dat de installatie van de verdelers, componenten en elektronische apparatuur in de nabije toekomst moet veranderen.

Het gebruik van de juiste componenten én de juiste installatie zijn essentieel. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit, werking, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie van de totale installatie binnen een pand. Wanneer één van de drie elementen niet juist is uitgevoerd, is er sprake van (sterke) kwaliteitsvermindering van het net en toename van storingen. De eindgebruiker zal dan niet tevreden zijn met het eindproduct.

De oplossing

Op 12 maart jl. hebben zo’n dertig geïnteresseerden vanuit de diverse betrokken partijen gesproken over oplossingen. Zij willen allen vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren om de kwaliteit van installaties te verbeteren. De initiatiefnemers starten een projectgroep waarin producenten en leveranciers van elektrotechnische installaties, installateurs en kennisinstituten als TU Eindhoven deelnemen.

Gezamenlijk inventariseren zij welke normen op dit moment van toepassing zijn op dit onderwerp en hoe deze op een praktische wijze vertaald kunnen worden. Zo krijgt de installateur de beschikking over de informatie die nodig is om een optimaal functionerende installatie te realiseren.

Meedenken?

Het is van belang dat kennis vanuit diverse disciplines wordt samengevoegd. Wilt u meedenken over deze praktische oplossing? Meldt u zich dan aan bij: Vereniging FME-CWM, Jacqueline van Oosten (Jacqueline.van.oosten@fme.nl) of bij NEN, Johan van Velthoven (johan.vanvelthoven@nen.nl). Zij kunnen u verder inlichten over de mogelijkheden.

Eerder door u bekeken