Elektrotechniek Nieuws

Actualisatie van NTA 8025 “woning APK” is begonnen

13-04-2017 De NTA 8025, voor korte inspecties van woninginstallaties, wordt herzien. Deze NTA vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de norm NEN 8025. Daarmee krijgt deze populaire NTA een waardig vervolg.

Lees meer

Duidelijkheid in ‘Functiebehoud bij brand’

03-04-2017 Welke delen van gebouwinstallaties moeten ook tijdens brand blijven functioneren? De brandveiligheidscommissie bij NEN verwacht hierin nog dit jaar meer duidelijkheid te scheppen. De NPR 2576 met de titel ‘Functiebehoud bij brand’ wordt volledig vernieuwd.

Lees meer

Kwaliteitsborging op basis van normen

03-04-2017 De Tweede Kamer heeft nog net voor de verkiezingen van afgelopen maand ingestemd met de ‘Wet Kwaliteitsborging’ voor het bouwen en installeren. Nu de Eerste Kamer nog.

Lees meer

Training technische cyber security

03-04-2017 Digitale criminaliteit is een van de grootste bedreigingen van onze veiligheid. Nederland moet zich hiertegen weerbaar opstellen door continu te blijven investeren in cyber security.

Lees meer

CE-markering gebouwbekabeling over 2 maanden verplicht

03-04-2017 Vanaf 1 juli dit jaar moeten alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven.

Lees meer

Elektrotechniek wordt topsector

03-04-2017 De elektrotechniek wordt de komende jaren samen met de bouw één van de economische topsectoren in ons land. Als ze maar goed samenwerken. NEN heeft haar aanbod NEN 1010-trainingen verder aangepast aan de afzonderlijke marktsegmenten.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Slecht gesteld met kennis over meterkast

17-03-2017 De meeste huiseigenaren geen idee hebben hoe de meterkast functioneert of hoe veilig dat hij is. Dit leidt tot veel woningbranden, die ontstaan in de meterkast. Daarom is er een speciale projectwebsite in het leven geroepen die de bewustwording rondom de meterkast moet verbeteren.

Lees meer

Betrouwbare ICT in woningen

06-03-2017 Een groot aantal normen stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatietechniek in woningen. Na gas, elektriciteit, water en riolering worden we nu ook steeds afhankelijker van ICT-verbindingen in en om het huis.

Lees meer

Netvervuiling en de Nul-geleider nieuw in jongste NPR 5310

06-03-2017 Voorkom EMC-problemen en vervuiling van de netspanning op elektrotechnische installaties met twee gloednieuwe delen van de NPR 5310. Deze bieden praktische uitvoeringsmethoden om aan de nieuwe eisen op dit gebied in NEN 1010 te voldoen.

Lees meer

Speciale training woninginstallateurs

06-03-2017 Sinds 1 januari van dit jaar is de jongste editie van NEN 1010 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit. Net als de technologie zelf is de laagspanningsnorm een omvangrijk en ingewikkeld document geworden. Maar lang niet iedere installateur hoeft álle aspecten van de norm te kennen.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst over nieuwe norm ‘Woning-APK’

06-03-2017 Brancheorganisatie UNETO-VNI en NEN gaan een nieuwe norm voor de zogenoemde ‘Woning-APK’ ontwikkelen. Om installateurs en inspecteurs daar direct bij te betrekken, houden de partijen op woensdag 5 april vanaf 13.00 uur een informatiebijeenkomst over deze nieuwe NEN 8025 bij NEN.

Lees meer

Nieuw Platform ATEX 153: Praat mee over explosieveiligheid

13-02-2017 In gebouwen en andere werkomgevingen waar explosiegevaar kan ontstaan, zijn vanuit Nederlandse wetgeving de Europese ATEX-richtlijnen 114 en 153 van kracht. Inclusief alle bijbehorende normen. Maar die worden nog lang niet overal toegepast.

Lees meer

Nieuwe norm meterruimten

30-01-2017 De ruimte waarin de aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie een woning binnen komen moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze zijn te vinden in de norm NEN 2768 met de titel ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’.

Lees meer

Cyber Security ‘vitale sectoren’

30-01-2017 Onze nationale veiligheid kan in gevaar worden gebracht door ongeoorloofde inbreuk op digitale systemen, ofwel cyber crime. De Nederlandse en Europese overheden stellen daarom steeds hogere eisen aan de cyber security van technische installaties en systemen in ‘vitale sectoren’.

Lees meer

Veilige robotsystemen

30-01-2017 Robots en robotachtige systemen gaan steeds directer met mensen samenwerken. Dat gebeurt nu nog vooral in de logistiek en industrie. Maar sectoren als de zorg en andere vormen van dienstverlening zullen de komende jaren volgen.

Lees meer

NTA 8220: Brandrisico elektrotechniek

30-01-2017 De elektrotechnische inspecteurs verenigd in UNETO-VNI en iKeur hebben samen met het Nederlands Verbond van Verzekeraars een nieuwe maatstaf ontwikkeld voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrotechnische installaties.

Lees meer

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

13-01-2017 Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 - inclusief de aanvullingen van 2016 - definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

Lees meer

Veilig werken aan elektrische auto’s

19-12-2016 Elektrische auto’s komen net als gewone auto’s weleens door pech of ongevallen langs de weg tot stilstand. Dat brengt voor inzittenden, politie, bergers en hulpverleners geheel nieuwe risico’s met zich mee.

Lees meer

NEN 8012 in ‘Werken met NEN 1010’

19-12-2016 Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan halverwege het nieuwe jaar een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze altijd al deden.

Lees meer

Themabijeenkomst normen IoT

19-12-2016 Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich steeds sneller. Dat vraagt om aanpassing van bestaande standaarden en de ontwikkeling van nieuwe normen. Dat is een zaak van nationaal belang.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

19-12-2016 De kans dat de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 per 1 januari 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij bouwwetgeving (Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012) wordt genoemd is nauwelijks meer aanwezig.

Lees meer

Samenwerking Green Deal Green Village en NEN: Workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’

09-12-2016 Op donderdag 8 december 2016, werd de workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’ georganiseerd bij de TU Delft door de Green Deal Green Village en NEN. Deze workshop stond in het teken van de toegevoegde waarde van regelgeving en standaardisatie voor Gelijkstroom.

Lees meer

IEC 62443-specialist industriële cyber security

29-11-2016 Door de hoge mate van automatisering is de omvang van het digitale dataverkeer in de industrie en infrastructuur de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt ook deze sector steeds gevoeliger voor cyber crime.

Lees meer

Nieuwe normen energietransitie

28-11-2016 Nederland is in verband met internationale milieuakkoorden bezig de CO2-uitstoot te beperken. Dit onder meer door energie te besparen en voor de resterende energiebehoefte over te stappen op duurzame bronnen.

Lees meer

Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310: ook voor inspecteurs

28-11-2016 De nieuwe NPR 5310 wordt als praktijkrichtlijn bij NEN 1010 nog belangrijker dan hij al was. Niet alleen voor elektrotechnische engineers en installateurs, maar in toenemende mate ook voor inspecteurs.

Lees meer

Geen regeltjes leren, maar inzicht verkrijgen

15-11-2016 Als je een totaalpakket aanbiedt, moet je weten waar je het over hebt, vindt Stefan de Jong. Hij is salesmanager bij eReM Elektrotechnici BV, een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering. “Voor ons is het noodzakelijk om breder te kijken dan paneelbouw alleen. We onderscheiden ons van de meeste paneelbouwers doordat we ook de engineering en installatie voor onze klanten uit handen nemen. Dat vergt expertise en een kennis van zaken. Zeker als het aankomt op wet- en regelgeving.”

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

15-11-2016 Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015.

Lees meer

Cyber security in normen

25-10-2016 Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Lees meer

Veiligheid in de elektrotechniek

25-10-2016 In de eerste helft van dit jaar is het aantal ernstige bedrijfsongevallen gestegen met 14 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Het aantal dodelijke ongevallen is zelfs gestegen met 56 procent. Dat meldt de Inspectie SZW.

Lees meer

Nieuwe NEN 5152: Elektrotechnische symbolen

25-10-2016 NEN heeft een nieuwe uitgave ontwikkeld van de norm NEN 5152, met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

Lees meer

NEN en Hudson Cybertec tekenen samenwerkingsovereenkomst

05-10-2016 NEN en Hudson Cybertec slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een betere digitale beveiliging van industriële systemen tegen ‘cyber crime’. Door het samenbrengen van de kracht van beide partijen ontstaat een nieuw trainingsplatform voor cyber security binnen industriële en technische automatiseringsomgevingen. Tevens is het in de nabije toekomst voor deelnemers mogelijk om zich door NEN te laten examineren, waardoor zij zich op kennisniveau kunnen onderscheiden.

Lees meer

Internationale harmonisatie een must voor uitrol ERTMS

04-10-2016 Zo’n anderhalve week geleden publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aangepaste uitrolstrategie voor ERTMS. Tijdens de hoorzitting op woensdag 28 september werd opnieuw benadrukt dat 'internationale harmonisatie een must is'. Europese afspraken voor de telecommunicatie, het seinwezen en het verkeersleidingsysteem van ERTMS zijn vorig jaar vastgelegd in de Europese normenserie (NVN-)CLC/TS 50459. De serie bestaat uit zeven delen.

Lees meer

Nieuwe editie van norm voor distributiekabels uitgebracht

03-10-2016 Halogeenvrije variant van industriekabel geïntroduceerd en toevoeging van eisen voor geïntegreerde glasvezel(s) in distributiekabels. Om optimale duidelijkheid te bieden voor normgebruikers, zoals distributiebedrijven, installerende bedrijven en beproevende, keurende en certificerende instellingen, is in de nieuwste editie van NEN-HD 620 de meest actuele stand van technologie in de normteksten verwerkt.

Lees meer

Cyber Security in The Smart World

12-09-2016 De westerse samenleving ontwikkelt zich in snel tempo tot een digitale wereld. Maar hoe veilig is het nog in ‘The Smart World’? Door ongeoorloofd ingrijpen in de enorme datastromen en –opslagsystemen kunnen criminelen essentiële processen en voorzieningen verstoren

Lees meer

NTA 8025 ‘Woning-APK’

12-09-2016 Een meerderheid van de Nederlandse huurders en woningeigenaren vindt de installatietechniek in huis het meest essentieel om periodiek te worden gekeurd. Vooral huurders vinden dat zelfs de hele woning onder een soort APK zou moeten vallen…

Lees meer

Themadag schakel- en verdeelinrichting

12-09-2016 De internationale norm NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen verscheen al in 2009. Na een overgangsperiode van ruim vijf jaar is hij nu bijna twee jaar definitief verplicht. En volgend jaar verschijnt er alweer een vernieuwde versie. Maar wie in de Nederlandse elektrotechniek kent eigenlijk die norm?

Lees meer

Aanvullende eisen voor veiligheidseisen verkeersregelinstallaties gepubliceerd

06-09-2016 NEN heeft normontwerp NEN 3384 ‘Verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen’ gepubliceerd. Het betreft een herziening van NEN 3384 uit 2003. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 december aanstaande commentaar indienen.

Lees meer

Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015

30-08-2016 NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015. Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen: 1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken; 2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

Lees meer

Uitgangspunten voor veiligheid van elektrische tractie-voedingssystemen van railvervoer bepaald

30-08-2016 De nieuwe, Europese norm over de uitgangspunten voor de veiligheid van het vaste installatiedeel van elektrische tractiestelsels voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer is als Nederlandse norm NEN-EN 50633 gepubliceerd. Deze norm is van toepassing op tractie-installaties die met gelijkspanning of met wisselspanning worden gevoed.

Lees meer

Platform Analyzers stevig van start

10-08-2016 Het nieuwe Platform Analyzers bij NEN is kort voor de zomer direct stevig uit de startblokken gekomen. Zij neemt namens ons land op internationaal niveau het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuwe norm voor zogeheten analyzers.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

22-07-2016 De nieuwe NEN 1010 die NEN het afgelopen jaar publiceerde is door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet aangewezen bij het Bouwbesluit. Naar verwachting van de normcommissie zal dit nu per 1 januari 2017 gebeuren.

Lees meer

Start ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor internet in en om de woning

14-07-2016 Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep.

Lees meer

Nieuwe Normcommissie Robotics

11-07-2016 Een nieuwe commissie bij NEN gaat meewerken aan de internationale ontwikkeling van normen voor robots. Wie daarover wil meepraten kan zich nog aanmelden als lid van de commissie.

Lees meer

Anders leren inspecteren

22-06-2016 We gaan anders inspecteren in de elektrotechniek. Als elektrotechnisch inspecteur doe je doorgaans op de eerste plaats een NEN 1010- of een NEN 3140-inspectie. Zo worden de betreffende inspecties in de markt ook nog altijd letterlijk aangeduid.

Lees meer

Nieuwe elektrotechnische symbolen in NEN 5152

22-06-2016 Een nieuwe uitgave van de norm NEN 5152 met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’ is verschenen. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

Lees meer

Onrust in de elektrabranche

06-06-2016 De Telegraaf kopte vanochtend met 'Installateurs van cv-ketels en elektrische installaties leveren op grote schaal prutswerk af’. De krant baseert zich op vier binnen de branche als autoriteit te boek staande inspecteurs, die zich bezighouden met elektraveiligheid.

Lees meer

Eerste conceptnormen van System Committee Smart Energy beschikbaar

02-05-2016 Recent is binnen IEC de System Committee Smart Energy opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met het maken van normen op het gebied van Smart Energy en hanteert daarbij nadrukkelijk een systeembenadering. De eerste ontwerpen zijn voor commentaar gepubliceerd.

Lees meer

Verdeelkasten inspecteren: NEN-EN-IEC 61439

28-04-2016 Na engineers en installateurs dienen nu ook elektrotechnische inspecteurs de nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen goed te leren kennen. NEN heeft daarvoor een speciale training ontwikkeld.

Lees meer

PL of SIL? Dat blijft de vraag

22-04-2016 Industrieel beveiligen volgens PL of SIL? Dat blijft voor menig engineer, installateur, inspecteur en kast- en paneelbouwer nog even de vraag. Net als voor de inspecteurs van industriële installaties en hun opdrachtgevers…

Lees meer

NEC-oorkonde uitgereikt aan Herman Vlutters

18-04-2016 Op woensdag 13 april is in Hengelo namens het NEC-bestuur een oorkonde uitgereikt aan ing. Herman Vlutters vanwege zijn verdiensten in de nationale en internationale elektrotechnische normalisatie. De oorkonde werd uitgereikt door ing. Willem Wolf, directeur van het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), in aanwezigheid van Frans Hollak, bestuurslid van NEC, tevens directeur Market Intelligence Electrical Sector Europe Operations van Eaton Industries.

Lees meer

Nederlandse vertaling norm voor explosieve atmosferen gereed

04-04-2016 NEN-EN-IEC 60079-17 is onlangs vertaald in het Nederlands. Dit deel van de IEC 60079-reeks wordt toegepast door gebruikers en bestrijkt factoren die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties uitsluitend binnen gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorzaakt door brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks voor explosieve atmosferen is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.

Lees meer

10 x zoveel zonne-energie

04-03-2016 De hoeveelheid zonne-energie die in ons land kan worden opgewekt is in ruim vijf jaar tijd ongeveer tien maal zo groot geworden. De beheerders van de publieke elektriciteitsnetten schatten dat er in ons land momenteel een aantal pv-installaties is opgesteld met een gezamenlijk vermogen van zo’n 1,5 GWp. Dit zou zelfs nog aanzienlijk meer kunnen zijn, want niet nog alle pv-installaties en het eigen verbruik van zonne-energie worden aangemeld en geregistreerd.

Lees meer

Gelijkspanning in opmars – geef uw visie en mening

24-02-2016 De laatste jaren zijn geheel nieuwe en vooral duurzame ontwikkelingen binnen de energiesector op gang gekomen. Vooral elektrische energie speelt daarbij een belangrijke rol. In tegenstelling tot de gebruikelijke wisselspanning zijn het echter gelijkspanningscomponenten die daarbij de boventoon voeren. IEC ontplooit verschillende initiatieven om het toepassen van gelijkspanning beter op te nemen in de normen en is benieuwd naar uw zienswijze op deze ontwikkelingen. U kunt uw mening en visie kenbaar maken via een internationaal uitgezette enquête.

Lees meer

Oudste, nog steeds actuele Nederlandse norm

22-02-2016 NEN bestaat dit jaar 100 jaar. In het kader hiervan zetten wij dit hele jubileumjaar door diverse normen in de spotlight. Deze keer gaat het over de oudste norm die nog steeds actueel is, de N 173 uit 1925. Deze norm gaat over de elektrische geleidbaarheid van uitgegloeid koper en kostte destijds f 0,15 cent.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

ATEX Richtlijnen en de normen

15-02-2016 De Europese Richtlijnen ATEX 137 en binnenkort 114 zijn gericht op de veiligheid van mensen die werken in een explosieve omgeving. Via allerlei normen worden eisen gesteld aan de explosieveiligheid van elektrotechnische installaties in die omgevingen.

Lees meer

Verplichting NEN 8012 half jaar uitgesteld

01-02-2016 De verplichte CE-markering op elektrotechnische kabels over hun gedrag bij brand is door de EU met een half jaar uitgesteld. Toepassing van de Nederlandse norm NEN 8012 voor de selectie van het juiste type bekabeling in specifieke typen gebouwen en gebruiksruimten daarin wordt hierdoor ook pas over een half jaar verplicht.

Lees meer

Nieuwe norm brandveiligheid ET-installaties

01-02-2016 Brancheorganisatie Uneto-VNI, de Stichting Scios, inspecteursvereniging Ikeur en het Nederlands Verbond van Verzekeraars gaan samen een nieuwe norm ontwikkelen voor de ‘periodieke beoordeling van het brandrisico van elektrische installaties en arbeidsmiddelen’.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

‘Mechanische apparaten niet zonder explosiegevaar’

15-01-2016 Ten onrechte is er lange tijd te weinig aandacht geweest voor het explosiegevaar door mechanische apparatuur. Dat risico is er namelijk wel degelijk aldus Michiel Bakker, specialist explosieveiligheid en ATEX

Lees meer

Werk mee aan internationale normen voor statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

14-12-2015 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen.

Lees meer

Klankbordgroep ‘Platform NEN 1010’ van start

14-12-2015 Donderdag 10 december heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden over “Platform NEN 1010”. Met een 20-tal enthousiaste en betrokken gebruikers van NEN 1010 is gediscussieerd over het belang én de rol van deze klankbordgroep voor de toekomstige ontwikkelingen van de norm NEN 1010 en bijbehorende publicaties zoals NPR 5310.

Lees meer

2016: op naar 100-procent BIM

14-12-2015 In het nieuwe jaar kan het ‘samen bimmen’ in de bouw- en installatiesector pas echt van start gaan. Dat zegt BIM programma-manager Jan Al van brancheorganisatie Uneto-VNI deze maand in Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN.

Lees meer

2015: het jaar van NEN 1010

14-12-2015 Het zal dit jaar niemand in de elektrotechniek zijn ontgaan: 2015 was het jaar van de nieuwe NEN 1010. NEN presenteerde na acht jaar een compleet nieuwe versie van deze nationale laagspanningsnorm. En de belangstelling hiervoor blijkt enorm te zijn.

Lees meer

Platform 'Analyzers'

10-12-2015 Het platform “Analyzers” is een werkgroep van normcommissie NEC 65 “Industrieel meten, regelen en automatiseren”. Deze normcommissie is binnen Nederland verantwoordelijk voor normen op het gebied van systemen en apparatuur voor besturing en bewaking van productieprocessen en industriële installaties. Deze vinden hun toepassing vooral in de professionele sfeer waaronder industrie, procesindustrie, energieopwekking en –distributie, weg- en waterbouwkundige infrastructuur.

Lees meer

NEN 8012: Selectie brandveilige kabels

29-10-2015 Elektrotechnische adviseurs en installateurs gaan een nog grotere rol spelen bij de veiligheid in de gebouwde omgeving. Daarom publiceert NEN voor hen op korte termijn een nieuwe norm. Aan de hand van deze NEN 8012 kan de elektrotechnicus bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in gebouwen. Om daaraan te wennen mag dit vanaf 1 december aanstaande. Een jaar later is het ook werkelijk verplicht.

Lees meer

Nederlandse vertaling norm voor explosieve atmosferen gereed

28-10-2015 NEN-EN-IEC 60079-14, de internationale norm met bepalingen voor ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties in explosieve atmosferen, is vertaald in het Nederlands. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks voor explosieve atmosferen is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.

Lees meer

Normontwerp voor installatiedocument alcoholsloten gepubliceerd

28-10-2015 NEN heeft het normontwerp van NEN-EN 50436-7 ‘Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 7: Installatiedocument’ gepubliceerd. Deze norm bevat beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten en beschrijft de inhoud en lay-out van een installatiedocument. Belanghebbende partijen kunnen tot 11 december commentaar indienen.

Lees meer

Ervaringen uit dagelijkse beroepsoefening delen via ‘Platform NEN 1010’

21-10-2015 Veel Nederlandse elektrotechnische installateurs en inspecteurs hebben in hun dagelijkse beroepsuitoefening te maken met NEN 1010. Vanwege het brede toepassingsgebied en een ingewikkelde structuur is NEN 1010 geen eenvoudige norm. Om ervaringen met deze norm te koppelen aan de nationale en internationale normontwikkeling, wordt door NEN en de verantwoordelijke normcommissie ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ (NEC 64) het ‘Platform NEN 1010’ opgericht.

Lees meer

NEN publiceert nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010

02-10-2015 Elektrotechnisch Nederland loopt weer voorop in Europa. NEN presenteerde deze week tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2015 in de Jaarbeurs Utrecht een volledig nieuwe editie van de Nederlandse elektrotechnische norm NEN 1010. Deze is niet alleen aangepast aan de jongste internationale elektrotechnische eisen, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Hij loopt daar zelfs op vooruit met aanvullende nationale eisen op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische mobiliteit.

Lees meer

Hogere veiligheid op het spoor met ERTMS

02-10-2015 Het nieuwe treinbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) draagt bij aan een hogere veiligheid op het spoor. Ook kan het de interoperabiliteit, betrouwbaarheid, capaciteit en snelheid verbeteren. NEN heeft (NVN-)CLC/TS 50459-1 met uitgangspunten voor informatieverstrekking via displays in de bestuurderscabine gepubliceerd. De norm bevat Europees afgestemde technische specificaties voor een ergonomisch verantwoorde presentatie van ERTMS-gegevens aan de machinist.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen bij medisch gebruikte ruimten

29-09-2015 In de nieuwe NEN 1010 is hoofdstuk 710 Medisch gebruikte ruimten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Dit artikel bevat een korte toelichting op deze wijzigingen. Een uitgebreide toelichting zal worden opgenomen in een nieuwe editie van NPR 5310. Deze verschijnt naar verwachting medio 2016.

Lees meer

NEN lanceert online platform ‘Werken met NEN 1010’ voor de e-installateur

22-09-2015 Speciaal voor de e-installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld dat altijd toegang geeft tot de laatste NEN 1010 en NPR 5310: Hét online platform ‘Werken met NEN 1010’. Hiermee is een van de belangrijkste normen binnen de elektrotechnische branche altijd én overal via een pc of een mobile device beschikbaar.

Lees meer

NTA 8120 nu ook in het Engels beschikbaar

31-08-2015 De tweede editie van NTA 8120 ‘Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer’ is vorig jaar gepubliceerd. De Nederlandse netbeheerders lopen hiermee voorop met het implementeren van assetmanagement; NTA 8120 is een van de eerste normen wereldwijd die sectorspecifieke eisen beschrijft aan assetmanagementsystemen. De norm is nu ook beschikbaar in het Engels.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010 meer dan 90% Europees

30-07-2015 De nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 die komend najaar door NEN gepubliceerd wordt is voor meer dan negentig procent Europees van inhoud. Maar juist die Europese eisen zijn mede door Nederland bepaald. En nieuwe eisen vanuit andere lidstaten hebben we tegengehouden of aangepast.

Lees meer

Nederlandse vertaling van aanvulling op norm voor sterkstroominstallaties gereed

14-07-2015 Het aanvullingsblad bij NEN-EN-IEC 61936-1/A1 beschrijft algemene bepalingen voor sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning. Dit blad is nu vertaald in het Nederlands.

Lees meer

Congres nieuwe NEN 1010: ‘Wat is er anders?’

23-06-2015 ‘Wat gaat er voor mij als elektrotechnisch engineer, installateur en inspecteur allemaal veranderen?’ Deze vraag staat centraal tijdens het grote NEN 1010-Congres dat NEN op 1 september organiseert in de Jaarbeurs te Utrecht. Op de meest recente versie uit 2007 zijn inmiddels zo veel veranderingen dat er dit najaar een compleet nieuwe editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010 wordt gepubliceerd.

Lees meer

Helderheid inspectie aardlekschakelaars

26-05-2015 Er kan nu definitief een einde komen aan de misverstanden rondom de inspectie van aardlekschakelaars. In de praktijk worden aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties niet goed getest en daardoor onterecht afgekeurd.

Lees meer

Onderhoudsplan NEN 2767 in BIM

26-05-2015 Meerjarig integraal beheer en onderhoud van gebouwen op basis van prestatiecontracten neemt snel in populariteit toe. Zeker met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm daarvoor, NEN 2767, kan nu ook worden ingepast in BIM.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

Engelse vertaling NEN 3140 via NENCrowd mogelijk gemaakt

06-05-2015 NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ wordt dankzij de bijdragen van meerdere partijen momenteel naar het Engels vertaald. Dit is het eerste project dat via NENCrowd, het crowdsourcing platform van NEN, is gerealiseerd. NEN 3140 bevat voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties. Speciaal voor bedrijven met anderstalige werknemers wordt deze nu naar het Engels vertaald.

Lees meer

‘Elastische geleiders kunnen op stof geprint worden’

04-05-2015 Wetenschappers van de Amerikaanse Purdue Universiteit hebben een inkt ontwikkeld van vloeibaar metaal. Dit maakt het in principe mogelijk om elektronische circuits op ieder gewenst materiaal te printen. Bijvoorbeeld op kleding of andere elastische materialen.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2014

01-05-2015 NEN heeft een succesvol jaar gehad. Ons kennisnetwerk heeft opnieuw bewezen maatschappelijke impact te hebben. De in 2012 ingezette strategische focus op klantwaarde, procesmanagement, competentieontwikkeling en innovatie werpt vruchten af.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010: minder vaagheid

24-04-2015 De nieuwe NEN 1010 die komend najaar verschijnt zorgt voor minder vaagheid bij verbouw, renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen. Doordat de Nederlandse overheid het bouw- en woningtoezicht wil privatiseren wordt de juridische status van deze NEN 1010 alleen maar sterker. En dat vraagt om eenduidigheid.

Lees meer

Norm voor gegevensbeveiliging van alcoholsloten gepubliceerd

01-04-2015 NEN heeft NEN-EN 50436-6 gepubliceerd. Deze nieuwe Europese norm bevat beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten, deel 6 omschrijft richtlijnen voor de beveiliging van gegevens (data security). Alcoholsloten worden voornamelijk gebruikt in verkeersveiligheidsprogramma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet. Om de privacy van de deelnemers en het gebruik van de uitgelezen gegevens te beschermen, is op Nederlands initiatief deze norm ontwikkeld.

Lees meer

Elektrische aandrijving voor vliegtuigen

31-03-2015 Siemens-onderzoekers hebben een nieuw type elektromotor ontwikkeld die met een gewicht van 50 kg een continuvermogen van circa 260 kilowatt levert. Dat is vijf keer zoveel als vergelijkbare aandrijfsystemen.

Lees meer

Nieuwe NEN 1010 op vakbeurs Elektrotechniek 2015

24-03-2015 De vakbeurs Elektrotechniek 2015 wordt komend najaar ‘totaal anders dan in voorgaande jaren’, aldus de Jaarbeurs en exposantenorganisatie Fedet. En NEN presenteert als partner van Elektrotechniek 2015 een compleet nieuwe versie van de norm die meer dan ooit centraal staat in de elektrotechniek: NEN 1010.

Lees meer

Week van de Bouw: BIM-knelpunten

24-03-2015 De elektrotechnische engineer en installateur kunnen niet meer onder BIM uit. Dat staat nu wel vast. De bouwsector dwingt het af. En de elektrotechniek is nu eenmaal een onlosmakelijke schakel in de bouwketen geworden. Dat werd duidelijk tijdens de nationale Week van de Bouw, die vorige maand in Utrecht werd gehouden.

Lees meer

Herziening NPR 5310 gepubliceerd

02-03-2015 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5310 biedt installateurs een leidraad voor het toepassen van NEN 1010 ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’ en wordt dan ook veelvuldig gebruikt door elektrotechnische installateurs. NPR 5310 is herzien en opnieuw gepubliceerd. Blad 39 over de aanduiding van geleiders is gewijzigd, en twee nieuwe bladen zijn toegevoegd.

Lees meer

Open vergadering normalisatieplatform 'Smart Grids’

26-02-2015 Op maandag 16 maart houdt het NEN-normalisatieplatform 'Smart Grids’ een open vergadering. Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling en toepassing van normen voor Smart Grids, is welkom om vrijblijvend aanwezig te zijn. Het platform coördineert de Nederlandse inbreng richting de Europese en wereldwijde normalisatie-activiteiten op het gebied van Smart Grids, en het dient als klankbord voor Nederlandse Smart Grid-projecten.

Lees meer

SIL-norm voor machinebouw in het Nederlands beschikbaar

13-02-2015 Het is al weer geruime tijd geleden dat er een einde is gekomen aan de Europese harmonisatie van NEN-EN 954.

Lees meer

Koeling serverruimtes kan veel energiezuiniger

02-02-2015 Kleine tot middelgrote bedrijven kunnen wel 40 tot 50 procent energie besparen op de koeling van hun serverruimte. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer

2015: Een nieuwe NEN 1010

23-01-2015 Dit jaar verschijnt een nieuwe editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010. Deze nieuwe NEN 1010 sluit weer helemaal aan bij de eisen in de wereldwijde normreeks IEC 60364, waarover de afgelopen jaren ook binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt.

Lees meer

ISO-norm voor compliancemanagement gepubliceerd

15-12-2014 De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, is gepubliceerd. Deze richtlijn helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Door NEN is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Lees meer

NPR 5313 - Nieuwe ontwikkelingen

11-12-2014 De NPR 5313 verscheen in januari 2014, en sinds die tijd wordt er hard gewerkt aan een nieuwe, herziene versie.

Lees meer

ISO-richtlijnen innovatiemanagement – Deelnemen aan internationale ontwikkeling en workshops?

10-12-2014 Mondiaal zijn meer dan 24 landen gestart met de ontwikkeling van ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het gaat om management, gemeenschappelijke taal en methodieken voor innovatietrajecten met partners, grens- en cultuur overstijgend. Om aansluiting vanuit Nederland ook mogelijk te maken, is NEN gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie. Wilt u meedoen aan de (inter)nationale ontwikkeling, kennis verrijkende workshops of de ontwikkelingen volgen? NENCrowd biedt diverse vormen van participatie.

Lees meer

Eerder door u bekeken