Komend jaar NEN 8012 verplicht

28-11-2016 Aan de hand van de nieuwe norm NEN 8012 wordt de voorgeschreven brandveiligheidsklasse van de elektrotechnische en ICT-bekabeling in gebouwen bepaald.

Om er aan te wennen kan en mag dat nu al, maar halverwege komend jaar wordt het ook werkelijk verplicht. Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan dan een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze nu al doen.

CE-markering

In een nieuwe Europese CE-markering op kabels die worden geïnstalleerd in gebouwen geven de fabrikanten aan voor welke brandveiligheidsklasse deze zijn getest, goedgekeurd en gecertificeerd door onafhankelijke instituten. Bij de kabels worden ook de voorgeschreven documenten geleverd.

Waar de kabels mogen worden toegepast is afhankelijk van het gebruik van gebouwen en de afzonderlijke ruimtes daarin. De brandveiligheidsrisico’s die daardoor kunnen ontstaan worden in kaart gebracht volgens methoden die worden beschreven in NEN 8012.
Aan de hand van deze nieuwe norm gaan engineers en installateurs dus bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in specifieke gebruiksruimtes in gebouwen. En de inspecteurs controleren dat.

Toegankelijker

Naar deze NEN 8012 wordt verwezen in de nieuwe NEN 1010 en de bijbehorende nieuwe praktijkrichtlijn NPR 5310. Om het werken met deze drie documenten in combinatie met elkaar te toegankelijker te maken, worden ze alle drie onderdeel van het digitale platform ‘Werken met NEN 1010’.

Altijd en overal
Met een abonnement op dit platform hebben engineers, installateurs en inspecteurs via hun pc, laptop en andere mobiele apparatuur altijd en overal toegang tot de jongste versie van deze drie documenten. Vraag een gratis proefaccount voor 30 dagen aan op Werken met NEN 1010 en ervaar het gemak!

Norm

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elekt...

NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeli...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 5310:2016 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NPR 5310:2016 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken