ISO 50001 - Energiemanagement

Energiemanagement in brede zin geeft invulling aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing. In de afgelopen jaren zijn veel mechanismen ontwikkeld om maatregelen te implementeren en besparingen inzichtelijk te maken.

De besparingsmaatregelen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken door al de verschillende mechanismen. Dit komt de transparantie niet ten goede. Om deze reden is het belangrijk dat internationale normen worden vastgesteld voor alle aspecten in relatie tot energiemanagement.

Brochure NEN-EN-ISO 50001

Uitgebreide informatie over de norm, training en gerelateerde normen vindt u in de brochure

Download pdf

10 vragen over NEN-EN-ISO 50001

(bron: AFNOR)

Waarom energiemanagement?
Een energiemanagement heeft tot doel organisaties (ondernemingen, overheden, zowel publiek als privaat) te helpen een werkwijze te ontwikkelen voor energiemanagement. Hiermee worden zowel de stijging van de energieprijzen aangepakt en de risico’s op klimaat veranderingen. De norm ISO 50001 is het internationale referentie om dit te realiseren.
Wat is de impact van NEN-EN-ISO 50001 op de totale vraag naar energie?
De norm ISO 50001 is de internationale referentie voor energiemanagement. Volgens ISO kan deze 60 % van de wereldwijde vraag naar energie beïnvloeden. De norm 50001 is gebaseerd op de Europese norm EN16001.
Wat zijn de voordelen van energiemanagement voor organisaties?
De energieprestatie is van strategische waarde voor een organisatie. Hierdoor wordt haar concurrentievoordeel versterkt, doordat de productiekosten en afhankelijkheid van energie verlaagd worden: Betere beheersing van energiecontracten, keuze voor investeringen in innovatie… Volgens een rapport uit 2008 door het IEA (International Energy Agency) levert het toepassen van energiemanagement een energiebesparing op van 5-22%.
Wat is het verband tussen NEN-EN-ISO 50001 en andere managementsystemen?
De managementsysteem normen ISO 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu) zijn aanvullend aan ISO 50001 omdat ze op dezelfde wijze zijn opgebouwd . Ook deze normen bevatten de Plan-Do-Check-Act cyclus om continu te verbeteren. Invoeren van ISO 50001 kan dan ook tegelijkertijd of volgtijdelijk met het opzetten van een ander managementsysteem worden uitgevoerd.
Voor wie is NEN-EN-ISO 50001 bedoeld?
Voor alle organisaties ondernemingen, overheden, zowel publiek als privaat, groot en klein die hun energieverbruik beter willen beheersen. Deze norm biedt een gemeenschappelijk kader. Dit draagt bij aan het voortbestaan van uw organisatie en verzekert uw activiteiten op het gebied van Facility management, beheer van apparatuur, proces management, etc.
Wat is het verband tussen energiemanagement en duurzame ontwikkeling?
ISO 26000, de internationale richtlijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen, is rondom een zevental kern thema’s opgesteld. Een daarvan is milieu. Door op verantwoorde wijze om te gaan met energie beheer kan een organisatie bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Hoe kan je een energiemanagement op zetten en deze laten erkennen?
De eerste stap om een energiemanagementsysteem op te zetten is het uitvoeren van een energie onderzoek. Dit is de basis voor het opzetten van een energiemanagementsysteem. Certificatie is een middel om een onafhankelijke toets te laten doen op het energiemanagementsysteem. In het businessplan van de organisatie wordt opgenomen op welke wijze de energiekosten en uitstoot van gassen worden verminderd, op welke wijze verantwoord wordt omgegaan met energie en welke verbeteringen worden doorgevoerd. Deze aanpak van de interne processen geeft zeker ook een concurrentievoordeel.
Wat is het verschil tussen een energie onderzoek en energiemanagement?
Het energie onderzoek is een momentopname. Het gebruik van licht, warmte, airco, productielijnen en dergelijke wordt in kaart gebracht. De aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen worden gebruikt om activiteiten op te zetten om de energie efficiency te verbeteren en de kosten te verlagen. Energiemanagement volgens ISO 50001 zorgt ervoor dat deze plannen op gestructureerde en duurzame wijze worden opgezet.
Wat zijn de kosten voor invoering van energie management?
Ervaring leert dat een bedrijf met een goed draaiend energiemanagementsysteem al snel 10 % bespaart op haar energiekosten. Hiervan uitgaande is een investering van 5 % van de energiekosten alleszins redelijk. Genoemde besparing is gerelateerd aan het bewust omgaan met de energiehuishouding . Indien in het kader van energiemanagement verdergaande maatregelen worden genomen dan zijn de besparingen uiteraard navenant groter.
Wat is de rol van NEN op dit gebied?
NEN verzorgt de Nederlandse standpuntbepaling en afvaardiging naar CEN en ISO voor energiemanagementsystemen en een daarbij ondersteunend normenpakket. Gestart zijn: richtlijnen voor ISO 50001, energie-audit, audit van energiemanagementsystem, baseline, EPI (energieprestatie-indicatoren), monitoring, metingen, analyses en verificatie.
Gerelateerde onderwerpen

Energiemanagement is direct gerelateerd aan onderwerpen als energiebesparing, verminderen uitstoot broeikasgassen (GHG), carbon footprint, milieumanagement, duurzaam inkopen en bedrijfsproces optimalisatie.

Downloads

Eerder door u bekeken

Contact en informatie

Meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Lennart de Waart

(015) 2 690 452

energy@nen.nl

Download gratis gids