Energieprestatie

De energieprestatienorm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. NEN 7120 is aangewezen in het Bouwbesluit en is per 1 juli 2012 van kracht gegaan.

Huidige energieprestatienormen

Momenteel wordt NEN 7120 aangewezen door het Bouwbesluit voor de energieprestatie van gebouwen. Wilt u meer weten over deze norm? Bekijk het Wettelijk kader energieprestatie.

NTA 8800, Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen

In opdracht van het ministerie van BZK heeft NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen gewerkt en de daarbij behorende bepalingsmethode,
NTA 8800. De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en op zowel woningen als utiliteit. Een wijziging ten opzichte van de huidige methoden is de overstap naar een zuiver fysische indicator, namelijk kWh per m2 per jaar. Dat houdt in dat er op een nieuwe manier gerekend gaat worden. De eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen worden rechtstreeks opgenomen in de wet- en regelgeving. Met behulp van NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de eisen wordt voldaan.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl