{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/e/a/8/cid397196_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Energieprestatieeisen-voor-nieuwbouw-vanaf-2021-in-werking.htm", "title":"Energieprestatie-eisen voor nieuwbouw vanaf 2021 in werking", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"In opdracht van het ministerie van BZK heeft NEN de totstandkoming van het nieuwe stelsel Energieprestatie gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 begeleid. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden vanaf 1 januari 2021 in werking. " }, { "image":"/upload_mm/a/1/2/395504_gebouw-groen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Energielabels-nieuwbouwwoningen-krijgen-A-met-plusjes.htm", "title":"Energielabels nieuwbouwwoningen krijgen A met plusjes", "pubdate":"11-11-2019", "lead":"In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label." }, { "image":"/upload_mm/8/f/9/391846_58a3bf77-5132-4c11-a524-f268fe0254d0_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-8800201906-gepubliceerd.htm", "title":"NTA 8800:2019-06 gepubliceerd", "pubdate":"03-07-2019", "lead":"NTA 8800:2019-06 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019. " }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/391084_Groen%20gebouw_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/BENGeisen-aangescherpt-en-inwerkingtreding-per-1-juli-2020.htm", "title":"BENG-eisen aangescherpt en inwerkingtreding per 1 juli 2020", "pubdate":"12-06-2019", "lead":"De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen." }, { "image":"/upload_mm/5/4/c/390270_Beng_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Ingangsdatum-1-januari-2020-voor-BENG-niet-haalbaar.htm", "title":"Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar", "pubdate":"13-05-2019", "lead":"Minister Ollongren (BZK) heeft op 26 april in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. " }, { "image":"/upload_mm/7/6/1/388493_Nieuwbouw%20270px_GettyImages-960572332_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Bijna-40-nieuwbouwwoningen-veel-zuiniger-dan-de-eis.htm", "title":"Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan de eis", "pubdate":"11-03-2019", "lead":"Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke eis. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein." }, { "image":"/upload_mm/9/5/4/388222_koelsysteem-op-dak_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Kickoff-bijeenkomst-NTA-inregelen-van-klimaatsystemen-in-gebouwen-3.htm", "title":"Kick-off bijeenkomst NTA inregelen van klimaatsystemen in gebouwen", "pubdate":"26-02-2019", "lead":"70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld. Jaarlijks wordt hiermee het energieverbruik van een stad als Den Haag weggegooid. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (UNETO-VNI) een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen bepalen we hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) Schrijf u nu in!" }, { "image":"/upload_mm/f/b/c/387769_iStock-EPG%20beeld_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Definitieve-versie-NTA-8800-gepubliceerd.htm", "title":"Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd", "pubdate":"11-02-2019", "lead":"De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018." }, { "image":"/upload_mm/0/f/f/385192_label%20c%20270x_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Verbod-op-energieonzuinige-kantoren.htm", "title":"Verbod op energie-onzuinige kantoren", "pubdate":"15-11-2018", "lead":"Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die op 2 november 2018 door minister Ollongren (BZK) is gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/2/c/5/383764_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-8800-rekenmethode-energieprestatie-gebouwen-beschikbaar.htm", "title":"NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar", "pubdate":"28-09-2018", "lead":"Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2)." }, { "image":"/upload_mm/a/1/5/380661_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-8800-ten-behoeve-van-vaststelling-BENGeisen.htm", "title":"NTA 8800 ten behoeve van vaststelling BENG-eisen", "pubdate":"17-04-2018", "lead":"Op 21 maart vond bij NEN een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Hierbij werd de 90%-versie van NTA 8800 gepresenteerd aan commissieleden. Deze bepalingsmethode is nu zover uitgewerkt dat daarmee de kostenoptimaliteitsstudie kan starten voor het bepalen van de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). " }, { "image":"/upload_mm/7/e/f/378756_Energieprestatie-2.0_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Event-Energieprestatie-2.0-De-nieuwe-bepaling-energieprestatie-gebouwen.htm", "title":"Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen", "pubdate":"19-03-2018", "lead":"Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!" }, { "image":"/upload_mm/0/3/3/378315_Helmen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-per-1-januari-2018.htm", "title":"Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018", "pubdate":"22-02-2018", "lead":"Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestatie is nu een grenswaarde van kracht. Daarnaast is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd en is de toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht." }, { "image":"/upload_mm/7/2/1/376620_hoogbouw%20met%20glas_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Oprichting-werkgroep-Primaire-Energiefactoren-PEF-en-CO2emissiefactoren-1.htm", "title":"Oprichting werkgroep ‘Primaire Energiefactoren (PEF) en CO2-emissiefactoren’", "pubdate":"09-01-2018", "lead":"NEN zet zich samen met de markt in voor een methode voor (her)berekening en rapportage van Primaire energiefactoren (PEF of ook wel conversiefactoren genoemd) en CO2 emissie-factoren. Dit is erg belangrijk binnen de context van energieprestatie beoordeling van gebouwen. Op dit moment wordt het onderwerp ‘bepaling PEF’ gevolgd door de NEN-normcommissie EPB (Energieprestatie Gebouwen). NEN wil een werkgroep oprichten met bredere samenstelling, om vanuit Nederland input te kunnen leveren aan de Europese werkgroep. " }, { "image":"/upload_mm/5/b/6/205418_Duurzaamheid-geld_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Waardevermeerdering-en-snellere-verkoop-met-energielabel.htm", "title":"Waardevermeerdering en snellere verkoop met energielabel", "pubdate":"29-11-2017", "lead":" Woningen met energielabel A of B staan gemiddeld een maand korter in de verkoop dan andere woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Daarnaast leveren ze gemiddeld 6.000 euro meer op. Het onderzoek baseert zich op de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en informatie over energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)." }, { "image":"/upload_mm/b/6/0/204962_boete-energielabel_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Boetes-voor-verkoop-zonder-energielabel.htm", "title":"Boetes voor verkoop zonder energielabel", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro." }, { "image":"/upload_mm/4/5/7/203932_energieprestatie-label-huis-iStock_000013213866Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-lanceert-nieuwe-website-rondom-ontwikkeling-NTA-8800-Energieprestatie-van-gebouwen.htm", "title":"NEN lanceert nieuwe website rondom ontwikkeling NTA 8800 'Energieprestatie van gebouwen'", "pubdate":"18-10-2017", "lead":"In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in de bouwregelgeving." }, { "image":"/upload_mm/b/5/9/201576_EPG-schets_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Update-ontwikkeling-NTA-Energieprestatie-Gebouwen.htm", "title":"Update ontwikkeling NTA Energieprestatie Gebouwen", "pubdate":"08-08-2017", "lead":"NEN werkt in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling is in volle gang. Hieronder een update van de stand van zaken." }, { "image":"/upload_mm/5/4/b/200083_hoogbouw2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Eerste-deel-Europese-EPB-normen-gepubliceerd.htm", "title":"Eerste deel Europese EPB normen gepubliceerd", "pubdate":"27-06-2017", "lead":"De Energy Performance of Buildings (EPB) normen is een set Europese normen om uit te rekenen hoe energiezuinig een gebouw is. Het is de basis voor de nieuwe nationale bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen waar marktpartijen onder begeleiding van NEN aan werken. De eerste normen zijn nu gepubliceerd, de rest volgt binnenkort." }, { "image":"/upload_mm/1/9/6/199773_windmolens2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-7125-Energieprestatienorm-voor-Maatregelen-op-Gebiedsniveau-EMG-gepubliceerd.htm", "title":"NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd", "pubdate":"20-06-2017", "lead":"Onlangs is de nieuwe NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd. NEN 7125 is de opvolger van NVN 7125:2011." } ]}