Hulpmiddelen Energieprestatie

De onderstaande gratis hulpmiddelen bieden u nog wat extra informatie rondom energieprestatie (en de toepassing) ervan.

Leeswijzer en Achtergronddocument NEN 7120

De Leeswijzer en het Achtergronddocument NEN 7120 kunt u gebruiken bij het gebruik van de norm NEN 7120: Energieprestatie van Gebouwen.

Leeswijzer NEN 7120
De Leeswijzer NEN 7120 (pdf) kunt u gebruiken bij het gebruik van de norm NEN 7120: Energieprestatie van Gebouwen. (Versie Leeswijzer: september 2011.) Deze leeswijzer is, onafhankelijk van een softwarepakket, te gebruiken bij het gebruik van de norm. Er wordt in de leeswijzer achtergrondinformatie gegeven en soms tips voor het gebruik van de norm. Wel zult u in het bezit moeten zijn van NEN 7120 zelf om met de leeswijzer aan de slag te kunnen gaan. De leeswijzer is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld en is geschreven door Climatic Design Consult (CDC). CDC is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van de norm. De betrokken normcommissie brengt zelf, in tegenstelling tot het huidige EPN-normenstelsel (zie ook FAQ’s), geen NPR Rekensoftware uit. Deze leeswijzer is een extra service vanuit de Overheid, die de norm aanwijst in de Nederlandse Bouwregelgeving, en op deze manier aan de gebruiker een handreiking biedt. Mocht u naar aanleiding van deze leeswijzer nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot nen7120@nen.nl
Achtergronddocument
Bij NEN 7120 is een Achtergronddocument (pdf) gepubliceerd. Versie: november 2011

Herziene EPC-bepaling

Agentschap NL heeft een aantal documenten gepubliceerd rondom de herziene EPC bepaling.

Referentiegebouwen met EPC van 0,6

Als ondersteuning bij het gebruik van NEN 7120 zijn er een aantal factsheets opgesteld voor referentiegebouwen op basis van NEN 7120 en een EPC van 0,6.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl