Relatie met andere normen

Naast NEN 7120 spelen andere normen een belangrijke rol bij energieprestatie: NEN 8088-1 voor ventilatie, NEN 7125 Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau en NEN 1068 voor isolatie.

• NEN 7125 ’Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode’.

Lees meer over NEN 7125 en NVN 7125
NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau en vormt een onderdeel van de bepaling van de energieprestatie van een woning of woongebouw e.d. of utiliteitsgebouw (perceel). De energieprestatie voor maatregelen op gebiedsniveau wordt per energiesysteem uitgedrukt met één primaire energiefactor, waarin de bijdrage van duurzame warmte- of koudeopwekkers, het rendement van warmte- of koudeopwekkers, verliezen van het distributienet, het hulpenergiegebruik en de waardering van de energiedragers (brandstof, elektriciteit) zijn opgenomen. In deze norm wordt tevens de bepalingsmethode gegeven voor de energie-indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw, inclusief de energie-infrastructuur op gebiedsniveau. Het toepassingsgebied strekt zich uit over woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.

De voornorm, NVN 7125, geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw, inclusief de energie-infrastructuur op gebiedsniveau. Het toepassingsgebied strekt zich uit over woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand. Daarnaast geeft deze voornorm termen, definities en de bepalingsmethode van het karakteristiek energiegebruik van alle gebouwen in een gebied, inclusief de energie-infrastructuur op gebiedsniveau. De NVN 7125 is aangewezen in het huidige Bouwbesuit.• EMG Rekentool: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van BZK de gratis rekentools ontwikkeld die bij zowel NEN 7125 als NVN 7125 horen.

Lees meer over de EMG Rekentool
De 'EMG rekentool NEN 7125' is ontwikkeld door W/E adviseurs in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens RVO publiceert NEN deze rekentool. De rekentool is gebaseerd op NEN 7125 'Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode'.

Aan de rekentool NEN 7125 en de rekentool NVN 7125 kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de instrumenten met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld aanvaardt RVO geen enkele aansprakelijkheid voor schade (hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt) als gevolg van eventuele onjuistheden en/of uitvoering of gebruik van deze rekentools.

EMG rekentool bij NEN 7125
EMG rekentool (Excel-file) - versie mei 2018

EMG Rekentool bij NVN 7125
Bekijk ook de EMG rekentool die hoort bij NVN 7125 (versie januari 2013). Bijbehorende handleiding.

Voor het gebruik van beide rekentools gelden de volgende voorwaarden/bijzondere bepalingen:
• De EMG rekentools zijn niet geattesteerd (beta-versie).
• Deze EMG rekentools worden teruggetrokken zodra er commerciële software op de markt wordt gebracht.
• De EMG rekentools zijn alleen voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Er is geen helpdesk beschikbaar. Voor inhoudelijke vragen over NVN 7125 en
NEN 7125 kunt u een e-mail sturen naar nen7120@nen.nl.• NEN 8088-1 ’Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen’.

Lees meer over NEN 8088-1
Deze norm is nodig om bij EPC-berekeningen volgens NEN 7120 de energetische aspecten van ventilatie en infiltratie te kunnen berekenen.

Bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen moeten de energetische aspecten van ventilatie- en infiltratielucht worden meegenomen. Hiervoor is de Europese norm NEN-EN 15242 ontwikkeld. De bepalingsmethode die deze Europese norm zelf geeft is ingewikkeld en arbeidsintensief. De norm staat echter toe om – binnen gegeven randvoorwaarden – in lijn met de aanwijzingen uit die norm, een vereenvoudigde bepalingsmethode uit te werken. NEN 8088-1 is de voor de Nederlandse situatie uitgewerkte vereenvoudigde uitwerking van NEN-EN 15242. NEN 8088-1 is gericht op woning- en utiliteitsbouw en toepasbaar op zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Met de rekenmethode van NEN 8088-1 worden voor gangbare ventilatiesysteem-varianten de luchtvolumestromen door het ventilatiesysteem, spuiventilatie en infiltratie in samenhang met elkaar berekend. Deze luchtvolumestromen worden gecorrigeerd voor de toevoertemperatuur wanneer die – bijvoorbeeld als gevolg van een warmteterugwininstallatie – afwijkt van de gemiddelde buitenluchttemperatuur. Verder wordt bij mechanische ventilatie uit de luchtvolumestroom van het ventilatiesysteem de ventilatorenergie berekend.• NEN 1068: Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

Lees meer over NEN 1068
Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoefficient door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl