Wettelijk kader energieprestatie

Met de publicatie van NEN 7120 is een nieuw tijdperk voor de energieprestatie van gebouwen begonnen. De norm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw en in een later stadium voor bestaande bouw.

Op dit moment (april 2014) wordt in het kader van Energieprestatie in de Bouwregelgeving verwezen naar de volgende normen;

Daarnaast wordt er vanuit NEN 7120+C2:2012 direct verwezen naar NEN 8088-1+C1:2012.

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen

Vanaf 1 juli 2012 is NEN 7120 aangewezen in het Bouwbesluit.

  • Alleen voor nieuwbouw
    De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-richtlijnen gelden.
  • Bestaande bouw
    De huidige versie van NEN 7120 is nog niet aangewezen door de regelgeving voor het bepalen van de energie-index voor bestaande bouw. Hiervoor gelden op dit moment nog de ISSO Richtlijnen 75 en 82.

Meer informatie over de wet- en regelgeving vindt u op de website van Ministerie BZK.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl