Wettelijk kader energieprestatie

Het Bouwbesluit verwijst (vooralsnog) naar de energieprestatienorm NEN 7120. De norm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor de energieprestatie van gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 zal NTA 8800 worden aangewezen voor de energieprestatie van gebouwen.

Huidige situatie EPG (tot 2021)

Relevante normen:

  • NEN 7120 (aangewezen in het Bouwbesluit)
  • NEN 1068 (aangewezen in het Bouwbesluit)
  • NEN 7125
  • NEN 8088-1

Toekomstige situatie EPG (vanaf 2021)

Vanaf 1 januari 2021 wordt NTA 8800 'Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode' aangewezen. De nieuwe EPG bepalingsmethode.

NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en op zowel woningen als utiliteit. Een wijziging ten opzichte van de huidige methoden is de overstap naar een zuiver fysische indicator, namelijk kWh per m2 per jaar. Dat houdt in dat er op een nieuwe manier gerekend gaat worden. De eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen worden rechtstreeks opgenomen in de wet- en regelgeving. Met behulp van NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de eisen wordt voldaan.

Bekijk de introductievideo over de energieprestatienorm NTA 8800


Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl