Ergonomie

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie is verweven met ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties.

Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en (kantoor)interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol. Het vakgebied ergonomie bevat veel Europese en internationale normen. Deze worden ontwikkeld binnen CEN en ISO.

Normen voor Kantoor- en schoolmeubilair

Kantoormeubilair
De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 ‘Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’ geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een toelichting op Europese normen, geeft de NPR een gewenste maatvoering voor ... Lees meer »

Schoolmeubilair
Lang is er nagedacht over de ontwikkeling van een norm voor de Nederlandse markt, deze richtlijn zou in moeten gaan op de wijze waarop leerlingen in Nederland met het meubilair omgaan. Daarnaast zal rekening worden gehouden met de lichaamslengte van de Nederlandse scholier ... Lees meer »

Belangrijke normen

null

Nieuwsberichten

Webinar NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken in 1 uur

Op maandag 29 juni organiseerde NEN een gratis webinar over de NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken. De NEN-spec 2 biedt een handreiking voor het inrichten van kantoorwerkplekken in het kader van de Covid-19 maatregelen.

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar.

ISO-norm helpt in realiseren betrokkenheid van personeel

Kwaliteit binnen een organisatie wordt op vele manieren nagestreefd. Van informele benaderingen tot een systematisch ondernemingsniveau dat opereert volgens normen voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001 of INK). NEN-ISO 10018 helpt organisaties belangrijke veranderingen te bereiken in de betrokkenheid van hun personeel.

Neem deel aan herziening norm oppervlakte van kantoorwerkplekken

In november 2019 heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd over de nationale norm NEN 1824 ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’. Met de aanwezigen is besproken of deze norm toe is aan een herziening. De conclusie van de middag was dat deze norm inderdaad toe is aan herziening omdat de manier van werken in een kantooromgeving is veranderd in de afgelopen jaren. Zo wordt er vaker gebruik gemaakt van flexibele werkplekken en kantoortuinen.

Europees normalisatiewerk

Bij NEN is er momenteel geen normcommissie die dit werk spiegelt. Wel is er een normcommissie op het gebied van Kantoor- en schoolmeubilair en NEN beheert het NEN Kantoorstoelenregister.


Internationaal normalisatiewerk

Contact of meepraten over normalisatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of per e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken