'Kantoortuin geen succes'

15-08-2016 Het concept van de kantoortuin is geen succes. Dat beweert onderzoek van Oxford Economics en Plantronics onder de naam 'When the walls come down'. De onderzoekers bevroegen 1200 managers en medewerkers, werkzaam in diverse landen en in verschillende branches.

De medewerkers uit het onderzoek balen vooral van de geluidsoverlast. Ze raken te veel afgeleid en kunnen zich slecht concentreren op hun werk. Dit leidt tot een verminderde productiviteit waardoor er vaker 's avonds gewerkt moet worden, en onbegrip bij hun leidinggevenden, die wel hun eigen kamer hebben.

Perceptie
Medewerkers en managers hebben een andere perceptie van de kantoortuin. Meer dan de helft van de medewerkers vindt dat te veel geluid in een open werkomgeving hen afleidt en dat dit ten koste gaat van hun productiviteit en tevredenheid. Slechts 35 procent van de managers is het hiermee eens. Ongeveer 41 procent van de medewerkers vindt dat ze over de juiste middelen beschikken om te ontkomen aan de afleiding op hun werk, door bijvoorbeeld ergens anders te gaan werken. Tegen 63 procent van de managers die meent dat hun medewerkers over de juiste tools beschikken.

Oorzaken
Medewerkers en managers kijken dus anders tegen het fenomeen kantoortuin aan. Daar zijn verschillende oorzaken voor, zoals het feit dat 62 procent van de managers een eigen kantoor heeft. Ook heeft 59 procent van de onderzochte managers de juiste middelen om het werk overal te kunnen doen (tegenover 40 procent van de medewerkers).

Bron: www.arbo-online.nl

Een internationale norm voor kantoortuinen

Er is een internationaal vastgestelde methode voor het meten van de spraakoverdrachtindex (speech transmission index: STI). Een STI ligt tussen 0,00 (niet verstaanbaar) en 1,00 (perfect verstaanbaar). Dit staat in de norm NEN-EN-ISO 3382 ’Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen’. Met deze norm kan ook de ‘afleidingsafstand’ (distraction distance) en de ‘privacyafstand’ (privacy distance) worden bepaald en verbeterd.

Invloedsfactoren geluidsoverlast

De afmetingen van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn van uiteraard van belang. Bij kantoren kan de akoestiek (en hinder) worden beïnvloed door de juiste plaats van individuele en groepswerkplekken. Maar ook door kantoormeubelen, achtergrondgeluid (ventilatiesystemen, radio), door afscherming van apparatuur en door materiaalkeuze.

Voor wie?

NEN-EN-ISO 3382-3 gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten en is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers. Zij kunnen met deze norm eisen aan het geluid stellen en vergelijken met andere situaties. Uiteraard is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren.

Eerder door u bekeken