Eurocodes losse normen

Bekijk de verschillende Eurocodes. Deze zijn gesorteerd op Eurocodenummer.

Eurocodes voor gebouwen

Eurocode 0: Grondslagen
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 (nl) Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

Eurocode 1: Belastingen op constructies
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen
NEN-EN 1991-1-1+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen
NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Belastingen bij brand
NEN-EN 1991-1-2+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen bij brand
NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Sneeuwbelastingen
NEN-EN 1991-1-3+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Sneeuwbelastingen
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 (nl) Eurocode 1: Windbelastingen
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Windbelastingen
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-5+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Buitengewone belastingen (botsing, explosie)
NEN-EN 1991-1-7+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Buitengewone belastingen (botsing, explosie)

Eurocode 2: Betonconstructies
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 (nl) Eurocode 2: Algemene regels en regels voor gebouwen voor betonconstructies
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 2: Algemene regels en regels voor gebouwen voor betonconstructies
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011(nl) Eurocode 2: Betonconstructies bij brand
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 2: Betonconstructies bij brand

Eurocode 3: Staalconstructies
NEN-EN 1993-1-1+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staalconstructies
NEN-EN 1993-1-1+C2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staalconstructies
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Staalconstructies bij brand
• NEN-EN 1993-1-2+C2:2011/NB (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Staalconstructies bij brand - Nog niet beschikbaar -
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Aanvullende regels voor verbindingen
NEN-EN 1993-1-8+C2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Aanvullende regels voor verbindingen
NEN-EN 1993-1-10+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting
• NEN-EN 1993-1-10:2007/NB (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting - Nog niet beschikbaar -

Eurocode 4: Staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 (nl) Eurocode 4: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011/NB:2012 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 4: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 (nl) Eurocode 4: Staal-betonconstructies bij brand
• NEN-EN 1994-1-2+C1:2011/NB (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 4: Staal-betonconstructies bij brand - Nog niet beschikbaar-

Eurocode 5: Houtconstructies
NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011 (nl) Eurocode 5: Algemene regels en regels voor gebouwen voor houtconstructies
NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/NB:2013 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 5: Algemene regels en regels voor gebouwen voor houtconstructies
NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 (nl) Eurocode 5: Houtconstructies bij brand
NEN-EN 1995-1-2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 5: Houtconstructies bij brand

Eurocode 6: Constructies van metselwerk
NEN-EN 1996-1-1+C1:2011 (nl) Eurocode 6: Algemene regels voor gewapend en ongewapend metselwerk
NEN-EN 1996-1-1+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 6: Algemene regels voor gewapend en ongewapend metselwerk
NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 (nl) Eurocode 6: Metselwerkconstructies bij brand
NEN-EN 1996-1-2+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 6: Metselwerkconstructies bij brand
NEN-EN 1996-2+C1:2011 (nl) Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
NEN-EN 1996-2+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
Eurocode 8: Aardbevingsbestendige constructies
Van deze Eurocode zijn geen Nederlandse vertalingen beschikbaar. U kunt deze wel in het Engels bestellen bij NEN.

NEN-EN 1998-1:2005 (en) Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constucties - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen
NEN-EN 1998-3:2005 (en) Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 3: Beoordeling en vernieuwing van gebouwen
NEN-EN 1998-5:2005 (en) Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten
NEN-EN 1998-6:2005 (en) Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 6: Torens, masten en schoorstenen

Eurocode 9: Aluminiumconstructies

Eurocodes voor bruggen

Eurocode 0: Grondslagen
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 (nl) Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

Eurocode 1: Belastingen op constructies
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen
NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Sneeuwbelastingen • NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Sneeuwbelastingen
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 (nl) Eurocode 1: Windbelastingen
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Windbelastingen
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Buitengewone belastingen (botsing, explosie)
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Buitengewone belastingen (botsing, explosie)
NEN-EN 1991-2+C1:2011 (nl) Eurocode 1: Verkeersbelasting op bruggen
NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 1: Verkeersbelasting op bruggen

Eurocode 2: Betonconstructies
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 (nl) Eurocode 2: Algemene regels en regels voor gebouwen voor betonconstructies
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 2: Algemene regels en regels voor gebouwen voor betonconstructies
NEN-EN 1992-2+C1:2011 (nl) Eurocode 2: Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
NEN-EN 1992-2+C1:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 2: Betonnen bruggen – Regels voor ontwerp, berekening en detaillering

Eurocode 3: Staalconstructies
NEN-EN 1993-1-1+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staalconstructies
NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staalconstructies
• NEN-EN 1993-1-5+C1:2012 (nl) Eurocode 3:Ontwerp en berekening van staalconstructies - Constructieve plaatvelden
• NEN-EN 1993-1-5/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Constructieve plaatvelden
NEN-EN 1993-1-7:2008 (en) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
NEN-EN 1993-1-7/NB:2011 (en) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Aanvullende regels voor verbindingen
NEN-EN 1993-1-8+C2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Aanvullende regels voor verbindingen
NEN-EN 1993-1-9+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Vermoeiing
NEN-EN 1993-1-9/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Vermoeiing
NEN-EN 1993-1-10+C2:2011 (nl) Eurocode 3: Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting
• NEN-EN 1993-1-10:2011/NB (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting - Nog niet beschikbaar -
NEN-EN 1993-1-11+C1:2011 (nl) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
NEN-EN 1993-1-11/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
NEN-EN 1993-1-12+C1:2011 (nl) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
NEN-EN 1993-1-12/NB:2011 (en) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
NEN-EN 1993-2+C1:2011 (nl) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Stalen bruggen
NEN-EN 1993-2+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Stalen bruggen

Eurocode 4: Staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 (nl) Eurocode 4: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011/NB:2012 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 4: Algemene regels en regels voor gebouwen voor staal-betonconstructies
NEN-EN 1994-2+C1:2011 (nl) Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Algemene regels en regels voor bruggen
NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Algemene regels en regels voor bruggen

Eurocode 5: Houtconstructies
NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011 (nl) Eurocode 5: Algemene regels en regels voor gebouwen voor houtconstructies
NEN-EN 1995-1-1/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 5: Algemene regels en regels voor gebouwen voor houtconstructies
NEN-EN 1995-2:2005 (nl) Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies – Bruggen
NEN-EN 1995-2/NB:2011 (nl) Nationale bijlage bij Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies – Bruggen

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
NEN-EN 1997-1:2005+C1:2012 (nl) Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1+C1:2012/NB:2012 (nl) Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

Eurocode 8: Aardbevingsbestendige constructies
Van deze Eurocode zijn geen Nederlandse vertalingen beschikbaar. U kunt deze wel in het Engels bestellen bij NEN.

NEN-EN 1998-2:2006 (en) Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen
Eurocode 9: Aluminiumconstructies

Eurocodes altijd actueel en online

Met NEN Connect Eurocodes kunt u de Eurocodes online raadplegen. NEN zorgt ervoor dat ze altijd actueel zijn. Wel zo handig! Er zijn verschillende pakketten die vallen onder NEN Connect Eurocodes Gebouwen. Daarnaast is er ook NEN Connect Eurocodes Bruggen. Bekijk de voordelen van NEN Connect Eurocodes!

Eurocodeseries op papier

U kunt de Eurocodes ook op papier afnemen. Er zijn verschillende Eurocodeseries. U ontvangt 15% korting t.o.v. de losse aanschaf. Bekijk de mogelijkheden van Eurocodeseries van gebouwen en de Eurocodeserie voor bruggen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl