Training Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers


Nieuwe training op basis van definitieve NPR 9998!


Driedaagse training
Data en locatie: 16, 17 en 18 februari 2016 in Groningen
Prijs: € 450 excl. btw en incl. lunch en trainingsmateriaal


Nu inschrijven

Inhoud

Deze praktijkgerichte training gaat in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen. Hierbij staat de definitieve versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) centraal. Op de eerste dag behandelt de training de locatie-afhankelijkheid en de invloed van grenstoestanden en veiligheidsklassen. Daarnaast komen specifieke begrippen (zoals spectrum, q-factor, regelmatigheid en capacity design) aan de orde, alsmede de verschillende rekenmethoden.

Op de tweede dag is er meer diepgaande aandacht voor de materiaalgebonden regels en voorbeelden.

De derde dag bestaat uit 4 workshops die parallel worden gegeven. Zowel in de ochtend als in de middag neemt u aan een workshop naar keuze deel. In de workshop gaat u aan de slag met zelfgekozen of aangeleverde case studies. In het programma staat aangegeven welke workshops worden gegeven.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken is er de richtlijn NPR 9998 opgesteld om gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) robuuster te maken tegen aardbevingsbelastingen. Gevaarlijke situaties moeten daarmee worden voorkomen. De training is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen.

Voor wie

De training is vooral technisch van aard, u leert de NPR 9998 toepassen. Daarom dienen deelnemers over technisch bouwkundige kennis te beschikken. De training is met name bedoeld voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers.

Bij deze training wordt voorrang gegeven aan deelnemers uit de regio Groningen. In totaal is er ruimte voor maximaal 80 deelnemers.

Voor iedereen die basiskennis over de NPR 9998 wil opdoen, is er een aparte eendaagse training. Bekijk training Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. ambtenaren, vergunningsverleners en woningcorporaties

Nu inschrijven

Achtergrond

In toenemende mate is er behoefte aan richtlijnen voor Noord-Oost Nederland om bij het ontwerpen en toetsen van bouwwerken rekening te houden met de daar optredende aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken is er, in afwachting van NPR 9998, in mei 2014 een Interim Advies voor nieuwbouw en verbouw verschenen. In december 2015 is de definitieve versie van de richtlijn NPR 9998 gepubliceerd. Naast nieuwbouw en verbouw behandelt deze richtlijn ook de minimumgrenzen voor bestaande bouw waarbij op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Zowel het Interim Advies als de NPR sluiten zoveel mogelijk aan bij de Eurocode 8. Een Eurocode is echter een open document dat aanvulling en aanpassing behoeft op basis van nationale omstandigheden, bouwpraktijk en wetgeving. Genoemde richtlijnen voorzien hierin.

Download gratis definitieve versie NPR 9998
Bekijk het Interim Advies (pdf)
Bekijk de Notitie Consequenties van het Interim Advies (pdf)
Meer informatie Veilige constructies bij aardbevingen

Punten voor deze training
Het Constructeurs Register heeft deze training 8 KE-punten toegekend.

Nu inschrijven

Literatuur

U kunt ervoor kiezen om de onderstaande literatuur te lezen voorafgaand aan de training.
Dit is optioneel.

Nu inschrijven

Data, locatie en prijs

Deze driedaagse training vindt plaats op 16, 17 en 18 februari 2016 in Groningen.

In deze training wordt voorrang gegeven aan deelnemers uit de regio Groningen. In totaal is er ruimte voor maximaal 80 deelnemers.

Prijs training: € 450 excl. btw en incl. lunch en trainingsmateriaal)

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl