Training Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. ambtenaren, vergunningsverleners en woningcorporaties


Nieuwe training op basis van definitieve NPR 9998!


Eendaagse training
Datum en locatie: 19 februari 2016 - Groningen (Max. aantal deelnemers bereikt)
Prijs: € 150 excl. btw en incl. lunch en trainingsmateriaal

Plaats mij op wachtlijst

Inhoud

Deze training gaat globaal in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen en geeft een toelichting op de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998). Daarnaast wordt kort ingegaan op de verschillende rekenmethoden, beschikbare versterkingstechnieken en de fundamentele eisen die aan bouwwerken kunnen c.q moeten worden gesteld om aardbevingsbestendig te zijn.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken is er de richtlijn NPR 9998 opgesteld om gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) robuuster te maken tegen aardbevingsbelastingen. Gevaarlijke situaties moeten daarmee worden voorkomen. Deze training is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen.

Voor wie

De training is bedoeld voor: beleidsmedewerkers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, aannemers, besturen van VvE, vastgoedeigenaren in de utiliteitsbouw en iedereen die basiskennis over de NPR 9998 wil opdoen en kennis wil nemen van de relatie tussen seismische belasting door aardgaswinning en de veiligheid en bruikbaarheid van bouwwerken.

Bij deze bijeenkomst wordt voorrang gegeven aan deelnemers uit de regio Groningen vanuit beroepsmatig perspectief. In totaal is er ruimte voor maximaal 60 deelnemers.

Voor bouwkundig constructeurs en ontwerpers is er een aparte (meer diepgaande en technische) driedaagse training. Bekijk training Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers

Achtergrond

In toenemende mate is er behoefte aan richtlijnen voor Noord-Oost Nederland om bij het ontwerpen en toetsen van bouwwerken rekening te houden met de daar optredende aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken is er, in afwachting van NPR 9998, in mei 2014 een Interim Advies voor nieuwbouw en verbouw verschenen. In december 2015 is de definitieve versie van de richtlijn NPR 9998 gepubliceerd. Naast nieuwbouw en verbouw behandelt deze richtlijn ook de minimumgrenzen voor bestaande bouw waarbij op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Zowel het Interim Advies als de NPR sluiten zoveel mogelijk aan bij de Eurocode 8. Een Eurocode is echter een open document dat aanvulling en aanpassing behoeft op basis van nationale omstandigheden, bouwpraktijk en wetgeving. Genoemde richtlijnen voorzien hierin.

Download gratis definitieve versie NPR 9998:2015
Bekijk Interim Advies (pdf)
Bekijk Notitie Consequenties van het Interim Advies (pdf)
Meer informatie Veilige constructies bij aardbevingen

Programma

Bekijk het programma (pdf). Het programma is nog onder voorbehoud.

Data, locatie en prijs

Deze eendaagse training vindt plaats op 19 februari 2016 in Groningen.

In deze training wordt voorrang gegeven aan deelnemers uit de regio Groningen. In totaal is er ruimte voor maximaal 60 deelnemers.

Prijs training: € 150 (excl. btw en incl. lunch en trainingsmateriaal)

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl