Veilige constructies bij aardbevingen

Als gevolg van aardbevingen door gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. NEN, heeft op verzoek van de overheid, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 gepubliceerd.

NPR 9998

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van bestaande gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

NPR 9998 geeft richtlijnen om voor de volgende situaties te beoordelen of:

 • te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
 • bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
 • bestaande gebouwen na versterken voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het toepassingsgebied van NPR 9998 is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden.

NPR 9998 is de afgelopen jaren enkele malen herzien, als gevolg van voortschrijdend inzicht en zich steeds verder ontwikkelende kennis.

Actuele versie NPR 9998

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De actuele versie is NPR 9998:2018+C1:2020, aangevuld met het losse wijzigingsblad:
NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Alle documenten zijn vrij beschikbaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting: De actuele versie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen is
NPR 9998 uit 2018, aangevuld met een Correctieblad C1 in 2020 en een wijzigingsblad (Addendum) A1 in 2020.

Het correctieblad C1 is al opgenomen in NPR 9998 zelf. Het wijzigingsblad A1 is nog een los document. Dit wijzigingsblad zal eind 2020 in een nieuw te publiceren NPR 9998 worden opgenomen.

NPR 9998 is ook beschikbaar in het Engels. Het wijzigingsblad zal spoedig ook verkrijgbaar zijn in het Engels.

Uitleg verschillende documenten

 • NPR 9998:2018
  Met de publicatie van NPR 9998:2018 (nl) is NPR 9998:2017 Ontw. (nl) herzien op basis van de laatste stand der techniek. Er was inmiddels meer bekend geworden over:
  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de grond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

 • Engelse vertaling NPR 9998:2018 en correctieblad C1
  Begin 2020 is ook de Engelse vertaling van NPR 9998:2018 beschikbaar gekomen. In die versie zijn direct ook kleine foutjes in formules en verwijzingen meegenomen, die dat afgelopen jaar bij gebruik zijn ontdekt: correctieblad C1. Dat document heeft de titel:
  NPR 9998:2018+C1:2020 (en).
  Omdat de Nederlandse en Engelse versie inhoudelijk gelijk moeten lopen, is het correctieblad ook verwerkt in de Nederlandse versie van de NPR uit 2018. De NPR uit 2018 heet daardoor sinds begin 2020: NPR 9998:2018+C1:2020 (nl).

 • NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 (Wijzigingsblad A1)
  Met de publicatie van het wijzigingsblad (addendum) A1 in 2020 is een los wijzigingsblad gevoegd bij de NPR. De toevoegingen bestaan uit:
  • wijzigingen die voortkomen uit het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de webtool.
  • een nieuwe versie van Bijlage H voor de beoordeling van het gedrag van uit het vlak belaste metselwerkwanden, waarbij nu een analysemethode is toegevoegd voor wanden die in twee richtingen belasting afdragen.

Webtool NPR 9998: Bepaling van de seismische belasting

De webtool NPR 9998 is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen bij een zelfgekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Dit wordt getoond als een elastisch responsspectrum. De webtool moet worden gebruikt in combinatie met NPR 9998. De webtool behoort gebruikt te worden door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen uit te kunnen voeren. De webtool geeft voorspellende waarden vanuit theoretische modellen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De kaart in de webtool geeft in de omgeving van het Groninger gasveld de aardbevingsbelasting indicatief weer met behulp van verschillende kleurintensiteiten. Na selectie van de gewenste locatie worden de voor die locatie benodigde gegevens voor gebruik getoond in combinatie met NPR 9998.

NPR 9998 geeft methoden voor het beoordelen van gebouwen (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) op aardbevingsbelastingen ter plaatse van het Groninger gasveld. De webtool is ook voor al deze situaties te gebruiken. De webtool is vooral bedoeld als hulpmiddel voor de constructeur.

De webtool NPR 9998 is vrij beschikbaar en staat op https://seismischekrachten.nen.nl/.

Gerelateerde normen bij NPR 9998

NPR 9998 voor aardbevingsbestendige gebouwen sluit aan op Eurocode 8 (NEN-EN 1998-reeks) 'Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies'. Deze Eurocode is een zesdelige Europese normenreeks die de veiligheidsbepalingen van constructieve veiligheid bij aardbevingen geeft. NPR 9998 verwijst op sommige plaatsen naar delen van Eurocode 8 en kan dus niet geheel als een zelfstandig document worden gelezen. Met name de delen 1, 3 en 5 zijn belangrijk voor gebouwen.

 • NEN-EN 1998-1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen
 • NEN-EN 1998-2: Bruggen
 • NEN-EN 1998-3: Beoordeling en vernieuwing van gebouwen
 • NEN-EN 1998-4: Silo's, opslagtanks en pijpleidingen
 • NEN-EN 1998-5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten
 • NEN-EN 1998-6: Torens, masten en schoorstenen

Let op: Bij de meeste van deze normen zijn correctiebladen en/of wijzigingsbladen gepubliceerd. Voor een correct gebruik van de Eurocodes behoren deze ook in acht te worden genomen. Bovendien is Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie) alleen in het Engels beschikbaar.


NPR 9998 downloaden

De Nederlandse en Engelse versie van NPR 9998 (incl. correctieblad C1) en het losse wijzigingsblad A1 worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrij beschikbaar gesteld en zijn beschikbaar in de Normshop en NEN Connect.

Download NPR 9998:2018+C1:2020 (nl) (of download de Engelse versie)
Download NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 (nl)

 • Heeft u wel al een NEN Normshop account dan kunt u na inloggen de NPR 9998 en het wijzigingsblad gelijk downloaden.
 • Heeft u nog geen gratis NEN Normshopaccount? Maak deze aan. Daarna kunt u
  NPR 9998 downloaden.
 • Heeft u een NEN Connect licentie, dan kunt u NPR 9998 en het wijzigingsblad hierin als pdf raadplegen. Neem daarvoor contact op met uw NEN Connect beheerder binnen uw bedrijf.

Technische achtergronddocumenten en rekenvoorbeelden

De volgende documenten zijn beschikbaar en kunnen worden gedownload:


Meer informatie

Voor beleidsmatige vragen, zoals de toepassing van NPR 9998, kunt u contact opnemen met de Nationaal Co├Ârdinator Groningen via info@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Heeft u vragen voor NEN, dan kunt u e-mailen naar NPR9998@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl