Normen Facility management

De norm NEN-EN 15221 biedt handvatten op het gebied van Facility Management.

  • NEN-EN 15221-1 geeft de termen en definities die spelen binnen Facility management.
  • NEN-EN 15221-2 geeft een leidraad voor het opstellen van Facility Management overeenkomsten
  • NEN-EN 15221-3 bevat een leidraad voor het omschrijven van het meten van kwaliteit van diensten en producten in Facility Management.
  • NEN-EN 15221-4 heeft de focus op het eenduidig indelen en registreren van kosten. Deze norm vervangt hierdoor NEN 2748.
  • NEN-EN 15221-5 helpt organisaties om de ontwikkeling en verbetering van de diverse facilitaire processen te ondersteunen.
  • NEN-EN 15221-6 beschrijft de methode om inhouden van gebouwen op uniforme wijze te meten vanuit een facilitaire invalshoek. Vervangt niet NEN 2580.
  • NEN-EN 15221-7 is voor het maken van benchmarks.

Met NEN-EN 15221 krijgt u de handvatten om door middel van benchmarks uw huidige positie te analyseren en, waar nodig te verbeteren. Zo krijgt u essentieel inzicht. Door deze norm kunt u beter kunnen sturen op de kosten en de kwaliteit van uw facilitair beheer.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl