Flexibele productie en batch control

De internationale norm IEC 61512 is grotendeels afgeleid van de al bekende norm ISA S88 en richt zich op het gebied van ‘batch control’ en flexibele productie. De norm is nu al langere tijd in gebruik bij verschillende eindgebruikers, systeemintegrators en leveranciers over de hele wereld.

Het gebruik wordt als doelmatig ervaren in zowel eenvoudige en complexe batch processen, maar ook voor continue processen in de verschillende modes. De toepassing ervan is daarbij onafhankelijk van de automatiseringsgraad.

IEC 61512 beschrijft modellen voor ‘batch control’ die ingaan op de ‘process cell’ en de onderliggende niveaus. Ze delen de verschillende productie niveaus logisch in en definiëren voor ieder onderdeel termen die wereldwijd kunnen worden gebruikt. Maar batch producerende bedrijven hebben ook te maken met management op ‘area’, ‘site’ en ‘enterprise’ niveau. Steeds vaker blijkt er behoefte te bestaan aan de integratie van systemen die het productieproces automatiseren, met andere bedrijfssystemen.

IEC 61512 is in eerste instantie ontwikkeld voor batchprocessen. Later bleek dat het ook kan worden toegepast in discrete en continue productieprocessen waar een bepaalde mate van flexibiliteit nodig is.

IEC 62264 werd niet in het bijzonder voor batch processen ontwikkeld, maar voor productiebedrijven in het algemeen. Het maakt niet uit of die bedrijven zich bezig houden met batchprocessen, discrete processen of continue processen. De mate van flexibiliteit is voor IEC 62264 niet relevant.

Een belangrijk voordeel ligt in het modulair denken. Beheersing van de apparatuur en de recepturen zijn hiërarchisch gestructureerd in onafhankelijke modules. Is een module eenmaal ontworpen dan kan deze worden hergebruikt voor gelijke doelen.

Voor de configuratie van het besturingssysteem van batch processen wordt verwezen naar IEC 60848, de norm die het gebruik van de Sequential Flow Charts (GRAFCET) beschrijft.

Gerelateerde normen

Terug naar 'Industriële Automatisering'NEC 65

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Lees meer over NEC 65

Eerder door u bekeken