SIL-Platform (Functionele veiligheid)

Het aspect veiligheid vormt een cruciale factor bij het ontwerp, de bouw en de ingebruikname van een nieuw productiebedrijf. Het probleem met veiligheid is de rekbaarheid ervan: hoe wordt veiligheid gedefinieerd, wat zijn de risico’s en wat zijn de gevolgen van een calamiteit?

Functionele veiligheid maakt deel uit van de algemene veiligheid die afhankelijke is van een systeem of van apparatuur die op correct wijze functioneert overeenkomstig de input die gegeven wordt. Tegenwoordig is het gebruik van de IEC 61508 en de IEC 61511 die werkt met SIL-klassen, Safety Integrity Level, een noodzaak geworden voor de classificatie van beveiligingssystemen.

Het is een toegankelijk systeem dat het relatief eenvoudig maakt om het functionele veiligheidsniveau van een procesinstallatie te bepalen. Engineers in de procesindustrie die betrokken zijn bij het ontwerp van systemen, zouden zich bewust moeten zijn van de relevante ontwikkelingen, zoals de beschikbare technieken, de in de verschillende normen gegeven voorwaarden en de eisen van de betrokken overheden.

De internationale norm IEC 61511 is specifiek opgesteld voor de procesindustrie binnen het kader van publicatie IEC 61508. De norm is bedoeld om binnen de procesindustrieën een grote consistentie te bereiken voor wat betreft relevante principes en terminologie. Instrumentele elementen vormen soms een zwakke schakel in een beveiligingscircuit met betrekking tot functionele veiligheid. Gedacht kan worden aan sensoren die via meetleidingen verbonden zijn aan een proces of regelkleppen. Afhankelijk van de SIL klasse en betrouwbaarheid van bedoelde elementen, worden deze dikwijls redundant uitgevoerd in beveiligingscircuits.

Gerelateerde normen

IEC 61511 heeft voornamelijk betrekking op instrumentele beveiligingssystemen (SIS) voor de procesindustrie. De norm vereist ook het vooraf uitvoeren van een procesveiligheid- en risicoanalyse om eisen te kunnen stellen aan de risicoreductie die moet worden behaald door de instrumentele beveiligingssystemen. De te behalen risicoreductie wordt uitgedrukt in een SIL niveau dat wordt toegewezen aan de instrumentele veiligheidsfunctie en wordt ingeschaald in vier niveaus: SIL 1 tot en met 4, van minimale bescherming tot bescherming tegen calamiteiten. IEC 61511 introduceert ook het concept van het zogenaamde ‘Life Cycle Safety’ management, bedoeld om te kunnen garanderen dat vooraf gestelde risicoreducties ook daadwerkelijk worden behaald in alle bestaansfases van de plant.
Hoewel het functionele veiligheid wordt genoemd omvat de norm naast de apparatuur waarmee veiligheidseisen worden gerealiseerd ook aspecten van EMC, ATEX en PED voor zover deze de veiligheidsfunctie beïnvloeden. Daarnaast is er aandacht voor een juiste installatie van de componenten en de daarmee samenhangende eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid.

IEC functionele veiligheid
IEC heeft een gedeelte van haar website gewijd aan functionele veiligheid waarop zij materiaal heeft gepubliceerd gerelateerd aan IEC 61508 zoals een brochure, een introductiegids en veel gestelde vragen.

NEC 65
De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Lees meer over NEC 65 »

Terug naar 'Industriële Automatisering'



SIL Product postioning paper English

SIL Product postionering paper Nederlands

Eerder door u bekeken