Gas & WaterNormcommissie uitgelicht

Energie uit water

Water kan een belangrijke rol spelen bij de opwekking van duurzame energie. Voor traditionele waterkrachtcentrales bestaan al lange tijd normen en sinds kort is er de eerste norm voor energie uit zee en zijn andere normen in ontwikkeling. In Nederland, gelegen aan zee en met veel binnenwater, zijn er veel partijen die belangstelling hebben om energie uit water te winnen. De markt verlangt eenduidige afspraken en daar zijn normen een goed middel voor.

Normontwikkeling

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven. Kies voor invloed op uw werkveld.

Denkt u erover om een actieve rol te gaan spelen in normalisatie? Neem dan contact op met NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372.

Zelf op normontwerpen reageren?

NEN stelt sinds 2010 alle nationale normontwerpen online ter beschikking via www.normontwerpen.nen.nl

Het systeem voor normontwerpen biedt de gelegenheid om op eenvoudige wijze normontwerpen in te zien en commentaar te leveren.

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl