GasinstallatiesGasnormen uitgelicht

Normcommissie uitgelicht

Gasdrukregeling en -beveiliging

De normcommissie 'Gasdrukregeling en -beveiliging' stelt normen en voorschriften op voor het gebied van gasdrukregel- en meetstations en de daartoe behorende apparatuur voor de regeling en beveiliging van de gasdruk in de transport- en distributienetten.

Gas publicaties

NPR 3378 Compleet

Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)

UIT 37NTA Woningen:2006 nl

Praktijkgids Veiligheidsinspectie woninginstallaties - Volgens NTA 8025

Water publicaties

NTR 3216:2012 nl

Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken. Met bouwtechnische aspecten, nutsvoorzieningen en ruimtelijke aspecten.

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl