NEN 1078:2004

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

In Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan. NEN 1078 is ook van toepassing voor industriële processen tot ten hoogste 500 mbar volgens het Besluit gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd. NEN 1078 is niet bedoeld voor de aansluitleiding van de netbeheerder. Gebruik hiervoor NEN 7244-6.


Direct bestellen

Praktijkrichtlijn bij NEN 1078

Bij NEN 1078 is de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3378 gepubliceerd. Deze NPR 3378 geeft aanwijzingen en voorbeelden op welke wijze kan worden voldaan aan de voorschriften voor aardgasinstallaties volgens NEN 1078.Direct bestellen

NEN Connect Gasinstallatiepakketten

Uw persoonlijke installatienormen

  • Controle: Uw eigen normencollectie samenstellen
  • Besparing: Bespaar op aankoop van losse normen
  • Continuïteit: Normen historie altijd voorhanden
  • Zekerheid: Altijd de actuele norm in huis
  • Gemak: Overal bereikbaar

Meer informatie

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl