NEN 8078: 2004 (nl)

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

In Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan. De norm is bedoeld te worden toegepast op installaties uitgerust met gastoestellen voor niet-industriële processen volgens het Besluit gastoestellen. Deze norm is niet bedoeld te worden toegepast op de gasleiding die zich bevindt tussen de distributieleiding van het hoofdnet en de gasmeter.

Bestel direct

NEN 8078 ook onderdeel van NEN Connect Gasinstallaties Totaalpakket

Met NEN Connect Gasinstallaties pakketten heeft u altijd en overal beschikking tot de actuele gasinstallatienormen. Deze normen worden automatisch geactualiseerd en u ontvangt ook een bericht als een norm herizen is

NEN 8078 vormt onderdeel van een totaalpakket van 16 normen, inclusief normen voor industriële gasinstallaties. Hiermee weet u zeker dat alle mogelijkheden gedekt zijn.

Meer informatie

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl