Gestroomlijnd Ontwerpen

De functionaliteit en complexiteit, gegeven door de mogelijkheden van de huidige systeem hard en software (firmware), is sterk toegenomen. Gebruik van firmware stelt ons in staat om processen te beheersen met zwaardere regelarchitectuur.

De wens van de eindgebruikers om onafhankelijk van de leverancier, dus neutraal, te kunnen ontwerpen en bij de realisatie onderdelen (firmware) van verschillende leveranciers te kunnen gebruiken zonder een scala aan verschillende interfaces, is daarmee ook aanzienlijk groter geworden.

Functionele regelschema’s (FCD) respectievelijk functionele logica diagrammen worden gebruikt om de architectuur van regelingen en beveiligingen vast te leggen.

De oplossing tot een verder gestroomlijnd en doelmatige wijze van ontwerpen en de transformatie naar de uitvoering ligt in het object georiënteerd werken. Hergebruik van neutrale functieblokken met software elementen van de functievervuller is dan aan de orde.

Op het gebied van de functionele logische schema's ten behoeve van binary control en de omzetting naar een PLC (die zijn ingericht volgens IEC 61131-3) zijn er reeds toepassingen te vinden. Ook voor het continue (analoge) deel van de meet- en regeltechniek zijn er vorderingen gemaakt door het gebruik van de VDI/VDE 3696. Dit zijn markante voordelen maar nog geen doorbraak.

Figuur: Samenhang tussen normen en gestroomlijnd ontwerpen voor de procesindustrie


Voor een doorbraak is het nodig om automatisch functionele diagrammen in uitvoerende systemen te kunnen inlezen. Zeker bij de meet en regelarchitectuur die de huidige/nieuwe webstructuren met zich meebrengen is er behoorlijk wat meer coördinatie nodig voor het gebruik van functieblokken, telegrammen en afhandelprotocollen van de diverse deelnemers.

Gerelateerde normen

Hiertoe is een stelsel van normen ontwikkeld die goed op elkaar zijn afgestemd.
- IEC 61499 behandelt de functieblokken voor de meet- en regeltechniek in het algemeen,
- terwijl IEC 61804 gaat over functieblokken voor de veldbussen in de procesindustrie
- en IEC 61131 de PLC’s behandelt.

Terug naar 'Industriële Automatisering'NEC 65

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Lees meer over NEC 65

Eerder door u bekeken