Handbescherming

Als we aan handletsel denken, betreft het meestal verwondingen door mechanische, chemische of thermische gevaren. Contact met chemicaliën, zoals oplos- of bestrijdingsmiddelen, kan echter ook leiden tot huidziekten of opname van betreffende stoffen door de huid, waardoor gezondheidsschade kan ontstaan.

Het dragen van goed passende, op het gevaar afgestemde arm- en handbeschermingsmiddelen kunnen daar waar technische en/of organisatorische maatregelen niet kunnen worden genomen, of waar deze niet afdoende zijn, verwondingen beperken en in de meeste gevallen zelfs geheel voorkomen.

Gevaren voor de mens door inwerkingen op de handen:
• thermische gevaren: contacthitte en -koude, vocht, stgralingshitte, metaalspatten
• mechanische gevaren: snijden, scheuren, schuren, prikken en beten
• chemische risico's: reinigingsmiddelen, zuren, basen, oliën, oplosmiddelen
• stralings en besmettingsgevaar: röntgen- en UV-straling, radioactieve stoffen
• elektrische gevaren: aanraking stroomleidingen onder spanning, elektrostatische ontladingen
• trillingsgevaar: trillende gereedschappen, bedieningsorganen
• gevaar van zieketeverwekking: verontreinigd medisch materiaal, zieketekiemen,
bacteriologische besmetting

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie