Hoofdbescherming

Letsel aan het hoofd wordt door iedereen gezien als een van de meest ernstige, naast letsel aan de vitale organen als hart, longen en zenuwstelsel. Een goede bescherming is dan ook van groot belang. Letsel aan het hoofd wordt veroorzaakt door verschillende gevaren. Mechanisch contact vraagt andere beschermingsmiddelen dan chemisch contact.

De keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bescherming van het hoofd kan pas worden gemaakt als bekend is aan welke gevaren de betrokken persoon blootstaat. Zo mogelijk kunnen ook beschermingsmiddelen worden gecombineerd.

Zo worden gehoor- en gelaatsbescherming soms in een helm geïntegreerd. Van alle beschermingsmiddelen bestaan vele uitvoeringen. Dit kan gericht zijn op het gevaartype, op de mate van bescherming of op de vormgeving (design). Aan de mate van bescherming zijn normen gesteld, afhankelijk van het gevaartype.

Op de werkplek is het hoofd van de werknemer blootgesteld aan verschillende gevaren:
mechanische gevaren: vallende voorwerpen, stoten, zijdelingsbeklemd raken van het hoofd
thermische gevaren: koude of hitte, metaalspatten, vlammen
elektrische gevaren: stroomleidingen onder spanning, elektrostatische ontladingen
risico van 'niet-zien' of 'niet-horen'door belemmerde waarneming

N.B. Deze normen zijn toegespitst op industriële veiligheidshelmen. Voor sporthelmen gelden voor een deel dezelfde gevaren (mechanisch en ergonomisch). Voor de keuze van brandweerhelmen worden meer gedetailleerde criteria ontwikkeld in het 'Bestek brandweeruitrusting'.

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie