Aanvulling informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510 gepubliceerd

21-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden.

De huidige aanpassing is gelijktijdig voor beide normen uitgevoerd, waardoor de normen weer een eenduidig taalgebruik kennen. De consequenties van de wijziging zijn beperkt en hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen van normeisen. Daarom is er geen aanleiding om bestaande informatiebeveiligings-managementsystemen en/of verleende certificaten tegen deze normen te her-evalueren.

Wat is er veranderd?

Om de gebruikers van meerdere managementsysteemnormen van dienst te zijn, zijn in deze geconsolideerde versies de identieke kerntekst (d.i. de tekst van de zogenoemde High Level Structure) door een (kleur)markering onderscheiden van de aanvullende voor informatiebeveiliging (voor de zorg) specifieke tekst. Deze markering heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de tekst van NEN 7510-1 volledig in overeenstemming zijn met de HLS-vertaling. Daarnaast bevat deze geconsolideerde versie enkele niet-inhoudelijke redactionele correcties.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over NEN 7510, kijk op www.nen.nl/nen7510 of neem contact op met Kars Jansen, consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of via e-mail zw@nen.nl.

Voor meer informatie over NEN-EN-ISO/IEC 27001 kunt u contact opnemen met Tom Hoogendijk, consultant Kennis Informatiediensten, telefoon 015 - 2 690 391 of via e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken