Afspraken over methode voor Xperience Level Agreement (XLA)

04-11-2019 Bij Xperience Level Agreement (XLA) staat de gebruikersbeleving bij IT-projecten centraal. XLA draait om het vinden van het grotere doel en dat doel verankeren in de interne en externe organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van hoe mensen dit zien en ervaren. NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de XLA-methode.

De term XLA wordt steeds bekender in de markt, maar er is geen duidelijke omschrijving waarbij zowel kaders als randvoorwaarden ontbreken. Bij aanbestedingen wordt bijvoorbeeld gevraagd om te voldoen aan XLA, maar zonder concrete voorwaarden en eisen is het niet duidelijk wat wordt gevraagd.

NTA voor XLA

Om de kwaliteit van de XLA-methode te borgen wordt een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ontwikkeld. De NTA voor XLA zorgt voor transparantie over de XLA-methode en geeft inzicht in de randvoorwaarden waar de XLA-werkwijze aan moet voldoen. Aan de hand van een checklist bij de NTA kan worden beoordeeld of een bedrijf volgens de XLA-methode werkt.

De NTA wordt met een werkgroep ontwikkeld op initiatief van onderzoeks- en adviesbureau Giarte; de organisatie die de XLA-methode heeft ontwikkeld. NEN ondersteunt de werkgroep procesmatig. De NTA is naar verwachting medio 2020 afgerond en gepubliceerd.

Aanmelden en meer informatie

Belanghebbende en geĆÆnteresseerde partijen kunnen zich tot 17 december 2019 aanmelden om de conceptversie te bekijken. Aanmelden voor de werkgroep kan via kid@nen.nl.

Voor informatie over het normalisatieproces of de ontwikkeling van de NTA: Inge Piek, consultant ICT, telefoon 015 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken