Belangrijke nieuwe norm voor zeevarenden: Bridge Alert Management

29-11-2018 Een spiksplinternieuwe norm zorgt ervoor dat de belangrijke storingen aan boord van een schip ook evenredig aandacht krijgen. Dat is van groot belang voor de veiligheid van het schip. Want in de scheepvaart verandert veel; er zijn bijvoorbeeld steeds minder mensen betrokken bij het besturen van een schip. Er zijn dus ook minder mensen om foutmeldingen of andere alarmeringen op te lossen, waardoor het noodzakelijk is om hier slimmer mee om te gaan.

Steven Kransse, werkzaam als consultant bij RH Marine te Schiedam en als voorzitter van de internationale IEC werkgroep direct betrokken bij het ontwikkelen van deze norm ‘NEN-EN-IEC 62923 Bridge alert management’, geeft een voorbeeld: “Op een brug staan bijvoorbeeld drie GPS-systemen, één van die drie doet het niet meer en wil een alarm afgeven. Voorheen werd de gebruiker op de brug geconfronteerd met dat alarm. Maar dankzij de nieuwe norm kan een overkoepelend systeem dat alarm terugbrengen van ‘GPS systeem 1 werkt niet meer’ naar ‘de redundantie van het totale GPS systeem is verminderd’. En dat is dan een melding van een lagere prioriteit. Een gebruiker moet niet onnodig gestoord worden. Een deel van het GPS-systeem dat wegvalt is van een mindere prioriteit dan bijvoorbeeld een schip dat aan de grond dreigt te lopen. Een melding moet bovendien een nuttige boodschap zijn. Dus niet ‘sensor X doet het niet’, maar ‘dat en dat is het gevolg van het feit dat sensor X het niet meer doet’. Door het uitvallen van de sensor is bijvoorbeeld de autopilot uitgevallen en moet je het schip met de hand sturen. De consequenties van een fout moeten onmiddellijk duidelijk worden, en ook de mogelijke acties die daar voor de operator uit volgen. Dat is een verschil met vroeger: toen kreeg je een alarmmelding om een technische fout op te lossen. De norm dwingt een belangrijke verbetering van de gebruikerservaring af voor de zeevarenden, en verhoogt de veiligheid.”

Verplicht

De norm 62923 Bridge alert management heeft betrekking op alle systemen die op de brug van een schip een alarmsignaal willen afgeven, en moet verplicht worden toegepast op alle nieuwe apparatuur op de brug van zeeschepen. Kransse: “de IMO, de International Maritime Organization, heeft Performance Standard MSC.302(87) geschreven en daarin wordt vastgelegd dat het de bedoeling is dat alle apparatuur die alerts afgeeft, op een bepaalde manier daarmee omgaat; dat heet Bridge Alert Management. De IEC norm is de uitwerking daarvan. Het doel is dat de gebruiker betere informatie krijgt; die moet wat aan het alert hebben. Alerts moeten een onderscheid in prioriteit krijgen en ze moeten op een centrale plaats beschikbaar kunnen komen. Het is niet alleen een technische interface die aangepast moet worden, het is een filosofie, een concept wat geïmplementeerd moet worden.”

“Tot de doelgroep van de norm behoren alle partijen die een belang hebben bij de veiligheid van de zeevarende schepen. Dat strekt van de fabrikanten tot de systeemintegratoren en de gebruikers. Alle fabrikanten moeten deze norm in hun producten gaan verwerken en het zal voor hen nog veel aandacht vergen om over te schakelen van symptomatische alerts naar functionele alerts. Uiteindelijk is het voor de gebruikers aan boord ook zeer relevant, die gaan hiermee te maken krijgen, en dus zal de norm ook in het zeevaartonderwijs zijn weerslag hebben. ”

Totstandkoming

Namens Nederland heeft de normcommissie NEC 80, ‘Maritieme navigatie- en radiocommunicatie apparatuur en systemen’ aan deze norm gewerkt. Kransse schetst daarin de rol van RH Marine: “RH Marine kreeg namens IEC Technische Commissie 80 de leidende rol in deze standaard. Vanwege het nauwe contact met veel van onze eindgebruikers en de in de organisatie aanwezige maritieme praktijkervaring wisten wij hoe belangrijk dit onderwerp voor onze klanten is. Onze geavanceerde technische kennis stelde ons in staat hierin internationaal leidend te zijn.”

Implementatie fase

Nu de standaard Bridge alert management klaar is, volgt een implementatiefase waarin andere standaarden aan de norm aangepast moeten worden. Kransse: “De standaard voor geïntegreerde navigatiesystemen heeft bijvoorbeeld momenteel nog een voorloper van Bridge alert management in zich, die gaat aan de nieuwe standaard aangepast worden. Onder meer de standaarden voor een automatische piloot, voor radar, voor een elektronische zeekaart, worden, of zijn recent, allemaal aangepast aan Bridge alert management.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie 'Maritieme navigatie- en radiocommunicatie apparatuur en systemenen' of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi, telefoon 015- 2 690 153 of e-mail vlora.rexhepi@nen.nl.

Eerder door u bekeken