Bijdragen aan normcommissie Biometrie?

05-09-2014 Sinds kort is er een actieve NEN-commissie die meewerkt aan internationale normen voor biometrie. Wilt u deelnemen in deze commissie?

Wat is biometrie? Volgens de website van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)* is biometrie:

'... een verzameling van technieken gebaseerd op het meten en vaststellen van lichaamskenmerken van een individu. Deze lichaamskenmerken zijn uniek en maken het daarom mogelijk ze te gebruiken voor identificatie (het vaststellen van iemands identiteit) en authenticatie (het vaststellen dat iemand is wie hij claimt te zijn). De meest gangbare en toegepaste vormen van biometrie zijn op dit moment de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan, stemherkenning en de gelaatsscan.'

Zes internationale werkgroepen voor biometrie

Internationaal wordt er onder de vlag van ISO/IEC gewerkt aan normen voor biometrie, en wel door ‘ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics’ om precies te zijn. Deze commissie heeft de volgende zes werkgroepen:

  • Harmonized biometric vocabulary
  • Biometric technical interfaces
  • Biometric data interchange formats
  • Technical Implementation of Biometric Systems
  • Biometric testing and reporting
  • Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics

Via NEN is de Universiteit van Twente betrokken bij deze internationale commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze NEN-commissie: Jan Rietveld (015) 2 690 376, e-mail jan.rietveld@nen.nl. Ter informatie: voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Lees ook: De voordelen van meedoen aan normalisatie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u