CEN/CENLEC ICT-document beschikbaar voor commentaar

03-02-2012 CEN, het Europees Comité voor Normalisatie, en CENELEC, het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie, werken nu samen aan hun normen op het gebied van informatie-en communicatietechnologieën (ICT).

CEN/CENELEC heeft een ontwerp document gepubliceerd: 'European ICT Professional Profiles' en geïnteresseerde partijen mogen er commentaar op leveren.

'Draft CWA European ICT professional profiles'

Als reactie op het enorme aantal ICT-profielbeschrijvingen die tegenwoordig worden gebruikt in Europese ICT-Business en Erkenningsregelingen zijn 23 representatieve ICT-profielen aangemaakt.

De profielen zijn gestructureerd in zes Profiel families en hebben betrekking op de ICT Business proces. De 23 generieke Europese ICT-Professional Profile beschrijvingen weerspiegelen de top van een Europese ICT-Profiel stamboom. De profielen kan worden gebruikt voor referentie, of als uitgangspunt om verdere ICT-beroepsprofiel generaties te ontwikkelen.

Vragen en informatie

Het document 'Draft CWA on European ICT Professional Profiles' is hier beschikbaar. Voor vragen en commentaar neemt u contact op met de secretaris Philippe Magnabosco. Sluitingsdatum voor commentaar is 15 maart 2012.

Eerder door u bekeken