Code voor 'toegankelijkheid' in webomgevingen

13-10-2015 'Toegankelijkheid' is de term voor de mate waarin een computeromgeving geschikt is voor mensen met beperkingen. Voor webapplicaties is het initiatief genomen om te komen tot een gedragscode op dit gebied.

Er zijn veel redenen om rekening te houden met mensen met een functionele beperking bij het maken van een website of een webapplicatie. Die redenen kunnen een juridische achtergrond hebben, maar ook een commerciële. Diensten worden steeds vaker aangeboden via webinterfaces. Volgens de Verenigde Naties heeft 15 procent van de wereldbevolking (1 miljard mensen) een handicap en bovendien vergrijst de bevolking. Webproducten die toegankelijk zijn kunnen door een veel breder publiek worden gebruikt, en zijn ook beter zichtbaar voor zoekmachines, wat kan leiden tot een betere SEO-score, en dus hogere bezoekersaantallen. Daarom is er op internationaal niveau (ISO) het initiatief genomen om tot deze gedragscode te komen, die voluit heet ‘Web accessibility – A code of practice for the process of creating accessible web products’. Momenteel heeft het nog het karakter van een voorstel waarop gereageerd kan worden. Het voorstel is bedoeld om alle organisaties met web-producten te helpen, die begrijpen dat toegankelijkheid voor die producten belangrijk is.

De gedragscode moet aanbevelingen geven voor het bouwen en onderhouden van web-producten die goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat ‘toegankelijkheid’ wordt opgenomen in hun webstrategie, door het opstellen van regels hieromtrent en door het aanstellen van iemand die erop toeziet dat web-producten en -diensten die worden gemaakt of gekocht deze regels naleven;
  • hoe beslissingen rond ‘toegankelijkheid’ worden verankerd in het proces van de productie van web-producten;
  • hoe de omvang van het doel van het product kan worden bepaald, de doelgroep en hun behoeften, en of het bij het ontwerp al moet worden meegenomen, of dat er aanpassingen per gebruiker kunnen worden gemaakt;
  • hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van reeds bestaande richtlijnen of productie-tools op het gebied van ‘toegankelijkheid’ bij het proces van het maken van web-producten;
  • hoe kan worden geborgd dat web-producten die worden gekocht, zodanig worden geselecteerd of gespecificeerd zodat een goede toegankelijkheid is verzekerd;
  • hoe ‘toegankelijkheid’ ook gedurende de levenscyclus van een web-product kan worden verzekerd, door het toepassen van verschillende methoden van onderzoek en testen (met de betrokkenheid van mensen met een handicap) op belangrijke punten in het productieproces;
  • ● hoe bij de introductie van het web-product naar de gebruikers de beslissingen rond de toegankelijkheid kunnen worden gecommuniceerd, door het opstellen en publiceren van een ‘toegankelijkheidsverklaring’ van het product.

De standaard biedt geen technische specificaties; het ondersteunt het gebruik van de ISO 40500: 2012 ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG 2.0 AA) binnen een organisatie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Gertjan van den Akker, Manager ICT Standards and Information Services.

(015) 2 690 426

gertjan.vandenakker@nen.nl

Ook interessant voor u