Competenties van ICT-medewerkers

31-12-2012 Hoe laat u als ICT-er zien wat u kunt? En hoe beoordeelt u een ICT-er, waarbij recht wordt gedaan aan zijn of haar kennis en kunde? Het 'European e Competence Framework' (e-CF) moet een einde maken aan de verwarring rond e-competenties en beroepsprofielen.

Het e-CF, dat is gemaakt door de ‘CEN Workshop on ICT Skills’ en voluit ‘CWA 16234-1 European e-Competence Framework 2.0- Part 1: A common European framework for ICT professionals in all industry sectors’ heet, is bedoeld voor ICT-ers en ICT-organisaties of -afdelingen, de publieke sector en onderwijs- en maatschappelijke partners in heel Europa.

e-CF

Het Europese e-Competence Framework geeft een gemeenschappelijk referentiekader voor het beschrijven van competenties van ICT professionals, en is opgezet om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven en andere organisaties. e-CF versie 2.0 geeft duidelijke definities en degelijke handvatten voor het besluitvormingsproces bij de werving en selectie van kandidaten, en ook bij de training en beoordeling van ICT professionals. Het laat zien welke vaardigheden en competenties er nodig zijn om in de ICT succesvol taken uit te voeren en verantwoordelijkheden te dragen, in het bedrijfsleven of bij de overheid. Wanneer het e-CF in Europa breed wordt gedragen zal dat de transparantie, mobiliteit en effectiviteit van personeel in het algemeen doen toenemen.

Vertaling

ECP, het Platform voor de InformatieSamenleving, heeft in het kader van het programma ‘Digivaardig & Digiveilig’ NEN gevraagd een normcommissie op te richten om de geautoriseerde Nederlandse vertaling van het e-CF te maken. De commissie gaat ook input leveren om toekomstige versies van deze Europese afspraak zo goed mogelijk te laten aansluiten op de Nederlandse situatie. De commissie volgt ook de internationale, Europese en Nederlandse ontwikkelingen rond e-competenties.

Meer informatie

Wilt u ook deelnemen aan de normcommissie 'e-competenties? Neem dan contact op met Jan Rietveld, Consultant NEN E&ICT, telefoon (015) 2 690 376.

Eerder door u bekeken