Continuering ‘Cloud computing’ en ‘Opleveren en overdragen software’

12-06-2014 Twee workshops die door NEN in de maand mei werden georganiseerd zorgden beide voor een stimulans voor het ontwikkelen van twee praktijkrichtlijnen.

Op 9 mei werd de workshop NPR 5317 ‘Cloud computing’ gehouden en op 23 mei de workshop ‘Opleveren en overdragen van software’. Beiden mochten op enthousiaste reacties rekenen. De leden van de normcommissies hebben groen licht gekregen om beide Nederlandse praktijkrichtlijnen verder te ontwikkelen. Om te beginnen wordt de waardevolle feedback van de deelnemers verwerkt in de huidige werkdocumenten.

NPR 5317 'Cloud computing'

In september 2012 begon NEN aan het ontwikkelen van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 - Cloud computing. De praktijkrichtlijn is een handreiking voor gebruiker, consultant, auditor en betrokken leveranciers bij het leveren van een clouddienst.

NPR 5317 wordt gebaseerd op kennis uit bestaande standaarden en relevante publicaties uit de sector. Met modellen en voorbeelden van keuzes zal NPR 5317 belanghebbende partijen zoals opdrachtgevers, eigenaren en gebruikers op weg helpen bij het opstellen van een plan van aanpak, specificeren van eisen, opstellen van SLA’s en contracten. Hiernaast wordt informatie gegeven over het betrekken en sturen van auditors, consultants en leveranciers en over het inschatten van risico’s en het bepalen van de geschikte beheersmaatregelen. Door te verwijzen naar NPR 5317 kunnen offertes, investeringen, kosten en prestaties van een clouddienst eenduidig met elkaar worden vergeleken. De volgende stappen richten zich op het verdere uitwerken voor het ondersteunen van de drie service-modellen (IaaS, PaaS en SaaS) en vier typen (‘private’, ‘community’, ‘public’ en ‘hybrid’) clouddienst.

NPR 5325 ‘Opleveren en overdragen van software’

De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Opleveren en overdragen van software’ gaat over het aantonen en beoordelen van kwaliteit van software en is met name gericht op onderhoud en overdraagbaarheid van software. Bij het overdragen van software van ontwikkelorganisatie naar beheerorganisatie worden in NPR 5325 twee aspecten beschouwd; de fysieke overdracht van ‘de doos’ (bronbestanden, documentatie en ‘testware’), en de overdacht van ‘kennis’.

Kwaliteitscontroles van de drie software-onderdelen moeten meer inzicht geven in kosten, risico’s, en efficiënt en effectief toekomstig onderhoud van software, ten behoeve van hierover af te sluiten SLA’s en contracten. De praktijkrichtlijn is een handreiking en is gebaseerd op de kennis, en het normaliseren van conceptuele zaken uit open standaarden en relevante publicaties van andere partijen/initiatieven in de sector.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van NPR 5317 en NPR 5325 kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom, telefoon (015) 2 690 126, e-mail ton.vanbergeijk@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Shirin Golyardi, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 200

shirin.golyardi@nen.nl

Ook interessant voor u