De nieuwe versie ‘E-portfolio NL

01-01-2013 Er is een tweede revisie van de NTA 2035 ‘E-portfolio NL’. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor iedereen mogelijk zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Door de toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio’s in het onderwijs en het bedrijfsleven was er behoefte om tot afspraken te komen over het uitwisselen van e?portfolio gegevens.

Wijzigingen

Sinds 2008 wordt NTA 2035 E-portfolio NL beheerd bij NEN door de normcommissie Leertechnologieën. In 2009 verscheen de eerste revisie met technische correcties. In juli van dit jaar is de tweede revisie verschenen. De voornaamste wijzigingen van deze 2011-revisie ten opzichte van die van 2009 zijn dat:  • Er meer advies wordt gegeven over het gebruik van de NTA, onder meer door het toevoegen van een nieuwe bijlage A Implementatieadvies/handleiding, met aanwijzingen en voorbeelden
  • Duidelijker wordt beschreven dat in velden met vocabulaires de Engelse termen moeten worden gebruikt in verband met met interoperabiliteit. Een vertaaltabel Engels – Nederlands is opgenomen
  • De tabellen met vocabulaires zijn verwijderd en de termen van de vocabulaires zijn opgenomen in de tabellen bij de velden waarop ze van toepassing zijn
  • Indien relevant, Nederlandstalige termen als aanvulling op het standaardvocabulaire zijn toegevoegd
  • Het onderscheid tussen kwalitatieve en niet-kwalitatieve reflecties is verwijderd
  • Daar waar nodig technische en redactionele verbeteringen zijn aangebracht

Normcommissie Leertechnologieën

De NEN-commissie Leertechnologieën wil van deze NTA een NEN-norm maken. Deze norm, NEN 2035, zal gebaseerd zijn op NTA 2035:2011. Essentieel onderdeel bij het ontwikkelen van een NEN-norm is de Externe-kritiek-ronde. Doel hiervan is alle belanghebbende partijen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de toekomstige norm, deze te toetsen aan de praktijk en hierop de norm eventueel commentaar te leveren. De normcommissie Leertechnologieën besluit hoe zij de binnengekomen commentaren verwerkt.

Gratis

De digitale versie van NTA 2035:2011 E-portfolio NL is kosteloos beschikbaar. Dit is mogelijk doordat de kosten voor de beschikbaarstelling worden gedragen door het programma e-Portfolio, uitgevoerd door de stichting Kennisnet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rietveld, telefoon (015) 2 690 376 of per e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken