Eenduidigheid competenties en beroepsprofielen ICT-personeel in e-Competence Framework (e-CF)

08-03-2012 Komende jaren wordt een tekort verwacht aan personeel met voldoende kennis van automatisering. Er is weinig instroom van personeel met een relevante opleiding en er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod van ICT-experts.

Een bijkomend probleem zijn de verschillende termen die worden gebruikt om e-competenties en beroepsprofielen te beschrijven. Om aan deze verwarring een eind te maken is het 'European e Competence Framework' (e-CF) opgesteld. Hiermee kunnen e-competenties en beroepsprofielen eenduidig worden beschreven.

Het e-CF is bedoeld voor bedrijven die ICT-producten leveren en gebruiken, ICT-technici, managers en HR-afdelingen, de publieke sector en onderwijs- en maatschappelijke partners in heel Europa. Het is verschenen als CWA 16234-1 'European e-Competence Framework 2.0- Part 1: A common European framework for ICT professionals in all industry sectors' en gemaakt door de CEN Workshop ICT/Skills.

Digivaardig & Digiveilig

ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, heeft in het kader van het programma Digivaardig & Digiveilig aan NEN gevraagd een normcommissie op te richten om de geautoriseerde Nederlandse vertaling van het e CF te maken. De commissie gaat ook input leveren om toekomstige versies van deze Europese afspraak zo goed mogelijk te laten aansluiten op de Nederlandse situatie. De commissie volgt ook de internationale, Europese en Nederlandse ontwikkelingen rond e-competenties.

Meer informatie

NEN zoekt belanghebbenden die willen deelnemen aan de normcommissie 'e-competenties'. Voor meer informatie: Jan Rietveld, Consultant NEN E&ICT, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken