Enquête over standaard voor certificeerbaar projectmanagement

08-04-2020 De normcommissie Projectmanagement heeft een enquête uitgezet. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen of er binnen organisaties behoefte is aan een certificeerbare ISO-managementsysteemstandaard voor projecten, programma’s en portfolio’s (PMSS).

Sinds 2007 wordt de ISO 21500-familie van internationale standaarden voor project-, programma- en portfoliomanagement en governance ontwikkeld. Vanaf de start is Nederland hier actief bij betrokken. Organisaties kunnen deze onafhankelijke en wereldwijd erkende standaarden gebruiken als richtlijnen om de governance en het management van hun projecten te verbeteren.

Voordeel certificeerbare standaard

Met een eigen implementatie van de PMSS kan een organisatie (of een afdeling binnen de organisatie of tijdelijke organisatie voor een groot project) door certificering aantonen dat haar projectmanagementomgeving vanaf directie tot op uitvoerend niveau goed functioneert.

De PMSS zal compatibel zijn met andere ISO-managementsysteemstandaarden, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, en eenvoudig te integreren binnen het algehele kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Deel uw ervaring

De normcommissie Projectmanagement nodigt iedereen uit die ervaring heeft in het aansturen en/of realiseren van projecten, programma’s en/of portfolio’s van projecten te reageren en de enquête standaard voor certificeerbaar projectmanagement in te vullen. Aan de hand van de resultaten kan de normcommissie eventuele knelpunten die organisaties ervaren bij de governance en het managen van projecten, programma’s en portfolio’s inventariseren die een certificeerbare ISO-standaard eventueel zou kunnen oplossen. De enquête kunt u tot en met 26 april invullen.

Vervolg

De normcommissie Projectmanagement zal alle reacties verwerken en in mei inbrengen in de internationale ISO-werkgroep voor verdere discussie en besluitvorming. De normcommissie houdt rekening met uw privacy en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over deze enquête kunt u contact opnemen met Inge Piek, consultant KID, via e-mail: kid@nen.nl of telefoon 015 - 2 690 200.

Eerder door u bekeken