Europese Cybersecurity-certificering

25-07-2019 Op 7 juni 2019 is de Cybersecurity Act (Verordening (EU) 2019/881) in het publicatieblad van de Europese Unie opgenomen. Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) is hierin benoemd tot EU agentschap cybersecurity en krijgt met deze verordening meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Deze verordening is tweeledig:

  • ENISA speelt een centrale rol in de nieuwe Cybersecurity Act en krijgt een permanent mandaat voor de ontwikkeling van het cybersecurity-certificeringskader.
  • ENISA creëert een Europees cybersecurity-certificeringskader voor ICT-producten, -diensten en -processen. Binnen dit kader wordt een mechanisme ontwikkelt voor de Europese cybersecurity certificatieschema.

Digitale veiligheidseisen

Het certificeringsschema waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Dit geeft gebruikers zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data. Cybersecurity certificatie is vrijwillig, tenzij de wetgeving van de EU of de EU lidstaten anders bepalen.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van deze verordening is te vinden in Het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit is de officiële publicatie van de Europese Unie.

Eerder door u bekeken