Europese richtlijn voor cybersecurity aangenomen

20-07-2016 Het Europees Parlement heeft begin juli ingestemd met de Europese cybersecurityrichtlijn over Netwerk en Informatie Beveiliging (NIB). De Europese Commissie streeft naar een nauwere samenwerking over de grenzen heen en tussen alle betrokkenen en sectoren die actief zijn op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging (cyberbeveiliging). Daarom is deze nieuwe richtlijn zo belangrijk voor heel Europa. De Europese richtlijn treedt in augustus in werking.

Op het gebied van cybersecurity zijn al meerdere afspraken gemaakt en vastgelegd in een norm, zowel nationaal als Europees en internationaal. Zo beschrijft de internationale norm NEN-ISO/IEC 27001 de eisen voor managementsystemen voor informatiebeveiliging. De normenserie 62443 geeft eisen voor het integreren van industriële systemen in communicatienetwerken en NEN 7510 is de nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Meepraten over de inhoud van deze normen kan in een NEN-normcommissie. Ga voor meer informatie en voor een overzicht van andere normen op dit gebied naar www.nen.nl/ict.

Europese investeringen in cybersecurity

Volgens een recent onderzoek heeft ten minste 80% van de Europese bedrijven het afgelopen jaar met minstens één incident op het gebied van cyberbeveiliging te maken gekregen en is het aantal beveiligingsincidenten in alle sectoren over de hele wereld in 2015 met 38 % gestegen.

In het kader van het onderzoeks- en innovatie programma Horizon 2020 investeert de EU 450 miljoen euro in het eerste Europese publiek- private partnerschap op het gebied van cyberbeveiliging. Het doel hiervan is de samenwerking in de beginfase van het onderzoeks- en innovatieproces aan te zwengelen en cyberbeveiligingsoplossingen te ontwikkelen voor diverse sectoren, zoals de energiesector, de gezondheidszorg, de vervoerssector en de financiële sector.

Meer informatie

Lees het complete persbericht van de Europese Commissie.
Voor informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten en secretaris van de normcommissie ‘Informatiebeveiliging’, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail kid@nen.nl. Of neem contact op met Rianne Boek, consultant Industrieel Platform Cyber Security, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken